Zero Emissiezone vanaf 2025: Groen en Duurzaam Transport

Wat is een zero emissiezone?

Een zero emissiezone is een gebied waarin alleen voertuigen zijn toegestaan die geen schadelijke uitstoot veroorzaken. Dit betekent dat voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden, zoals benzine- en dieselauto’s, niet langer welkom zijn in deze zones. Het doel van een zero emissiezone is om de luchtkwaliteit te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen.

Vanaf 2025: Zero emissiezone in veel steden

Vanaf 2025 zullen veel steden in Nederland een zero emissiezone invoeren. Dit houdt in dat alleen elektrische voertuigen of voertuigen die op andere duurzame energiebronnen rijden, toegestaan zijn binnen deze zones. Deze maatregel is onderdeel van het streven naar een schonere en duurzamere samenleving. Bekijk hier de lijst.

Voordelen van een zero emissiezone

Het instellen van een zero emissiezone brengt verschillende voordelen met zich mee:

 1. Verbeterde luchtkwaliteit: Doordat alleen schone voertuigen worden toegestaan, wordt de uitstoot van schadelijke stoffen zoals fijnstof en stikstofoxiden verminderd. Dit heeft een positief effect op de luchtkwaliteit en daarmee ook op de gezondheid van de inwoners.
 2. Minder CO2-uitstoot: Elektrische voertuigen stoten geen CO2 uit tijdens het rijden, waardoor de totale CO2-uitstoot wordt verminderd. Dit draagt bij aan de doelstellingen op het gebied van klimaatverandering en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.
 3. Stimulans voor duurzame mobiliteit: Door het instellen van een zero emissiezone worden mensen gestimuleerd om over te stappen op elektrisch vervoer of andere duurzame alternatieven. Dit draagt bij aan de transitie naar een duurzaam transportsysteem.

Impact op ondernemers

De invoering van een zero emissiezone heeft ook gevolgen voor ondernemers. Vooral bedrijven die afhankelijk zijn van transport zullen zich moeten aanpassen aan deze nieuwe regelgeving. Enkele mogelijke gevolgen zijn:

 1. Investering in elektrisch wagenpark: Ondernemers die nog niet beschikken over elektrische voertuigen zullen moeten investeren in een elektrisch wagenpark om toegang te behouden tot de zero emissiezones. Dit kan kosten met zich meebrengen, maar biedt ook mogelijkheden voor nieuwe businessmodellen en innovatie.
 2. Samenwerking met logistieke partners: Voor bedrijven die afhankelijk zijn van logistiek is het belangrijk om samen te werken met logistieke partners die al ervaring hebben met zero emissievervoer. Op deze manier kunnen zij hun transport zo efficiënt mogelijk organiseren en voldoen aan de nieuwe regelgeving.
 3. Kansen voor groene ondernemers: De invoering van zero emissiezones creëert kansen voor ondernemers die actief zijn in de duurzame mobiliteitssector. Denk hierbij aan bedrijven die elektrische voertuigen produceren, laadinfrastructuur aanbieden of zich bezighouden met de ontwikkeling van andere duurzame transportoplossingen.

Conclusie

De invoering van een zero emissiezone in veel steden vanaf 2025 heeft als doel om de luchtkwaliteit te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Dit brengt verschillende voordelen met zich mee, zoals een betere luchtkwaliteit en stimulans voor duurzame mobiliteit. Voor ondernemers betekent dit dat zij zich moeten aanpassen aan de nieuwe regelgeving en mogelijk moeten investeren in een elektrisch wagenpark. Tegelijkertijd biedt het ook kansen voor groene ondernemers in de duurzame mobiliteitssector. Al met al is de invoering van zero emissiezones een belangrijke stap richting een schonere en duurzamere toekomst.

E-book Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers

Wil jij als werkgever weten hoe je kunt bijdragen aan een duurzamere toekomst én tegelijkertijd voldoen aan de nieuwe rapportageverplichtingen?

Ontvang ons informatieve e-book, “Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers,” en ontdek alles wat je moet weten.

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Read more

De 5 Belangrijkste Mobiliteitstrends die je niet mag missen

Als het gaat om het beheren van een wagenpark binnen het MKB, wordt de noodzaak om efficiëntie te combineren met milieuverantwoordelijkheid steeds urgenter. Gelukkig bieden technologische ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden om deze uitdagingen aan te pakken. Met een toenemende focus op het verminderen van CO2-uitstoot en het optimaliseren van bedrijfsmobiliteit, zijn hier de vijf belangrijkste mobiliteitstrends die je als bedrijf niet mag missen, vooral niet als je op zoek bent naar een duurzame oplossing voor het beheer van je wagenpark.

Hier volgens de 5 mobiliteitstrends:

Datagestuurde optimalisatie

Het tijdperk van giswerk is voorbij. Bedrijven kunnen niet langer vertrouwen op schattingen als het gaat om het beheren van hun wagenpark. Datagestuurde optimalisatie wordt de nieuwe norm. Softwareoplossingen zoals die van ons bieden gedetailleerde analyses van het rijgedrag, brandstofverbruik en CO2-uitstoot. Door gebruik te maken van deze gegevens kunnen bedrijven hun routes optimaliseren, onderhoudsschema’s verbeteren en zelfs hun voertuigvloot rechtstreeks afstemmen op de behoeften van hun bedrijf, wat resulteert in aanzienlijke kostenbesparingen en een verminderde ecologische voetafdruk.

Elektrificatie van het wagenpark

De verschuiving naar elektrische voertuigen (EV’s) is al enkele jaren aan de gang, maar wordt nu in een stroomversnelling gebracht. Met steeds strengere emissieregels en groeiende milieubewustzijn kiezen steeds meer bedrijven ervoor om hun wagenpark te elektrificeren. Dit biedt niet alleen voordelen op het gebied van CO2-reductie, maar kan ook leiden tot aanzienlijke besparingen op brandstof- en onderhoudskosten op de lange termijn.

Connectiviteit en telematica

Connectiviteit en telematica spelen een cruciale rol bij het optimaliseren van de efficiëntie en veiligheid van wagenparken. Real-time tracking, geavanceerde diagnosemogelijkheden en voorspellend onderhoud helpen bedrijven om hun voertuigen beter te beheren en ongeplande stilstand te minimaliseren. Dit vertaalt zich niet alleen in kostenbesparingen, maar verhoogt ook de algehele operationele betrouwbaarheid.

Maatregelen voor duurzame mobiliteit

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van veel bedrijven, zowel vanuit milieuoogpunt als vanwege overheidsregelgeving. Van het bevorderen van carpooling en het stimuleren van fiets- en wandelopties tot het implementeren van flexibele werkregelingen, er zijn tal van maatregelen die bedrijven kunnen nemen om de CO2-uitstoot van hun wagenpark te verminderen en tegelijkertijd een positieve impact op het milieu te hebben.

Geavanceerde fleet management software

Het juiste gereedschap kan een wereld van verschil maken als het gaat om het beheer van een wagenpark. Moderne fleet management softwareoplossingen, zoals die van ons, bieden niet alleen inzicht in de werkelijke CO2-uitstoot van een wagenpark, maar stellen bedrijven ook in staat om gerichte acties te ondernemen om kosten te verlagen en milieudoelstellingen te halen. Met functies zoals gedetailleerde ritanalyse, uitgebreide rapportagefunctionaliteiten en de mogelijkheid om interne competitie aan te moedigen door middel van leaderboards, bieden deze oplossingen een alles-in-één oplossing voor het beheer van bedrijfsmobiliteit.

Tot slot

In een tijdperk waarin duurzaamheid en efficiëntie steeds belangrijker worden, is het essentieel voor bedrijven om op de hoogte te blijven van de nieuwste mobiliteitstrends en te investeren in geavanceerde oplossingen om hun wagenpark te optimaliseren. Met de juiste aanpak kunnen bedrijven niet alleen kosten besparen, maar ook een positieve impact hebben op het milieu, wat resulteert in een win-win situatie voor zowel het bedrijf als de samenleving als geheel.

E-book Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers

Wil jij als werkgever weten hoe je kunt bijdragen aan een duurzamere toekomst én tegelijkertijd voldoen aan de nieuwe rapportageverplichtingen?

Ontvang ons informatieve e-book, “Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers,” en ontdek alles wat je moet weten.

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Read more

2023: Een droomstart voor InputDriven

Hoe ons jaar is verlopen

Eerste klanten

We zijn verheugd om onze eerste klanten te verwelkomen. Na maanden van ontwikkeling en testen hebben zij het vertrouwen in ons platform gesteld en zijn ze aan boord gekomen. Dit is een belangrijke mijlpaal voor ons bedrijf en we zijn enthousiast om hen te ondersteunen bij hun duurzame mobiliteitsdoelen.

Inputdriven Huisstijl ontwikkeld en doorgevoerd

Naast de ontwikkeling van ons platform hebben we ook veel aandacht besteed aan onze huisstijl. We hebben een professioneel en herkenbaar merk neergezet dat past bij ons bedrijf en waar we trots op zijn. Onze huisstijl is inmiddels volledig doorgevoerd in al onze communicatie-uitingen.

Delen informatie (InputDriven Blog)

Als onderdeel van onze strategie om waardevolle informatie te delen, zijn we begonnen met het schrijven van blogartikelen. We willen onze kennis en inzichten delen met anderen die geïnteresseerd zijn in duurzame mobiliteit. Op onze blog vind je regelmatig nieuwe artikelen met tips, trends en praktische informatie.

Whitepaper geschreven (E-book Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers)

Om onze expertise verder te delen hebben we ook een whitepaper geschreven, genaamd “E-book Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers”. In dit e-book behandelen we de belangrijkste aspecten van duurzame mobiliteit en bieden we praktische handvatten voor werkgevers die hiermee aan de slag willen. Het e-book is gratis te downloaden op onze website.

Ontwikkeling InputDriven App (september/ oktober release)

We zijn volop bezig met de ontwikkeling van een app die ons platform nog toegankelijker maakt voor onze klanten. Met de app kunnen zij eenvoudig hun CO2-uitstoot monitoren en inzicht krijgen in hun duurzame mobiliteitsprestaties. We streven ernaar om de app in september/oktober uit te brengen.

Hoe we de toekomst tegemoet gaan

Teamuitbreiding per februari 2024

Om aan de groeiende vraag naar onze diensten te voldoen, zijn we verheugd om aan te kondigen dat ons team per februari 2024 wordt uitgebreid. Hierover te zijner tijd meer. We krijgen hierbij de ondersteuning vanuit ons moederbedrijf Hittra.

Met al deze ontwikkelingen en mijlpalen zijn we enthousiast over de toekomst van ons bedrijf. We blijven ons inzetten om waardevolle oplossingen te bieden en willen een positieve impact maken op het gebied van duurzame mobiliteit.

Heb je interesse in ons platform? Vraag dan nu een gratis demo aan en ontdek zelf hoe slim, eenvoudig en efficiënt onze oplossing is!

Read more

Kostenbesparing voor transportbedrijven met behulp van InputDriven

Transportbedrijven staan vaak voor de uitdaging om kosten te verlagen. Een manier waarop wij, InputDriven, kunnen helpen is door het inzichtelijk maken van het reductiepotentieel van voertuigen in uw wagenpark. Met behulp van ons dashboard kunnen wagenparkbeheerders de benodigde informatie verkrijgen om bestuurders actief te informeren en te motiveren om zuiniger te rijden. In dit blogartikel zullen we uitleggen hoe onze dienstverlening kan bijdragen aan kostenbesparingen voor transportbedrijven.

Het belang van kostenbesparing in de transportsector

Als transportbedrijf bent u ongetwijfeld bekend met de constante druk op het verlagen van kosten. Brandstofkosten vormen een aanzienlijk deel van de totale kostendruk. Door bestuurders bewust te maken van hun rijgedrag en hen te motiveren om zuiniger te rijden, kunnen aanzienlijke brandstofbesparingen worden gerealiseerd. Daarnaast kunnen efficiëntere routes en optimalisatie van het wagenpark ook bijdragen aan kostenbesparingen. Onze dienstverlening biedt het inzicht dat nodig is om deze besparingen te realiseren.

Het gebruik van ons dashboard voor kostenbesparing

Ons dashboard biedt wagenparkbeheerders gedetailleerde informatie over het reductiepotentieel van hun voertuigen. Hiermee kunnen zij het gesprek aangaan met bestuurders om hen te informeren over hoe zij zuiniger kunnen rijden en kosten kunnen besparen. Het dashboard toont onder andere gegevens over brandstofverbruik, rijgedrag en efficiëntie van routes. Deze informatie stelt wagenparkbeheerders in staat om specifieke punten aan te pakken en gerichte adviezen te geven aan bestuurders.

Motiveren van bestuurders

Naast het verstrekken van informatie, is het ook belangrijk om bestuurders te motiveren om daadwerkelijk zuiniger te rijden. Ons dashboard biedt de mogelijkheid om individuele prestaties te vergelijken met die van anderen binnen hetzelfde bedrijf. Door een interne competitie op te zetten, waarbij bestuurders worden beloond voor zuinig rijgedrag, kan een stimulerende omgeving worden gecreëerd. Dit zorgt ervoor dat bestuurders gemotiveerd blijven om hogere brandstofefficiëntie na te streven.

E-book Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers

Wil jij als werkgever weten hoe je kunt bijdragen aan een duurzamere toekomst én tegelijkertijd voldoen aan de nieuwe rapportageverplichtingen?

Ontvang ons informatieve e-book, “Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers,” en ontdek alles wat je moet weten.

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Conclusie

Het verlagen van kosten in de transportsector is van essentieel belang voor bedrijven die een concurrerende voorsprong willen behouden. Door gebruik te maken van ons dashboard en onze dienstverlening kunnen transportbedrijven het reductiepotentieel van hun wagenpark inzichtelijk maken en kostenbesparingen realiseren. Het informeren en motiveren van bestuurders speelt hierbij een cruciale rol. Bent u ook geïnteresseerd in het verlagen van kosten en het verduurzamen van uw wagenpark? Neem dan contact met ons op en ontdek wat onze dienstverlening voor uw transportbedrijf kan betekenen.

Read more

Hoe je je wagenpark efficiënt kunt beheren: Tips voor wagenparkbeheerders

Het effectief beheren van een wagenpark is van cruciaal belang voor bedrijven die zich inzetten voor het verminderen van de uitstoot van hun voertuigen. Als wagenparkbeheerder speel je een essentiële rol bij het realiseren van deze missie. In dit artikel delen we enkele waardevolle tips om je te helpen bij het efficiënt beheren van je wagenpark.

Het belang van inzicht in het reductiepotentieel

Om effectieve maatregelen te nemen om de uitstoot van je wagenpark te verminderen, is inzicht in het reductiepotentieel van essentieel belang. Dit betekent dat je moet weten welke voertuigen binnen je wagenpark minder efficiënt zijn en welke verbeterpunten er zijn. InputDriven heeft hiervoor een dashboard ontwikkeld waarmee je als wagenparkbeheerder toegang krijgt tot alle benodigde gegevens.

Het aangaan van het gesprek met bestuurders

Een belangrijk onderdeel van het efficiënt beheren van je wagenpark is het aangaan van het gesprek met de bestuurders. Jij hebt als wagenparkbeheerder de taak om hen actief te informeren en te motiveren om zuiniger te rijden. Met behulp van het dashboard van InputDriven kun je concrete data en inzichten bieden aan de bestuurders. Dit helpt hen om bewuster om te gaan met hun rijgedrag en het reductiepotentieel van de voertuigen te benutten.

Tips voor efficiënt wagenparkbeheer

 1. Evalueer je huidige vloot: Ga na welke voertuigen binnen je wagenpark minder efficiënt zijn en onderzoek of er mogelijkheden zijn om deze te vervangen door zuinigere alternatieven. Het dashboard van InputDriven kan hierbij een waardevol hulpmiddel zijn.
 2. Rijd- en route-optimalisatie: Moedig je bestuurders aan om efficiënte routes te kiezen en onnodige kilometers te vermijden. Dit vermindert niet alleen de uitstoot, maar leidt ook tot kostenbesparingen.
 3. Onderhoud en bandencontrole: Zorg ervoor dat je regelmatig het onderhoud van je voertuigen controleert en de bandenspanning optimaal houdt. Een goed onderhouden wagenpark presteert niet alleen beter, maar vermindert ook het brandstofverbruik.
 4. Monitoring en feedback: Blijf het rijgedrag van bestuurders volgen en geef hen op regelmatige basis feedback. Dit helpt hen bewust te worden van mogelijke verbeterpunten en stimuleert hen om zuiniger te rijden.

Conclusie

Als wagenparkbeheerder speel je een belangrijke rol bij het verminderen van de uitstoot van je voertuigen. Door actief inzicht te krijgen in het reductiepotentieel van het wagenpark en het aangaan van het gesprek met bestuurders, kun je concrete stappen zetten richting een zuiniger en efficiënter wagenparkbeheer. Gebruik de tips in dit artikel om hiermee aan de slag te gaan en draag bij aan een duurzamere toekomst.

E-book Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers

Wil jij als werkgever weten hoe je kunt bijdragen aan een duurzamere toekomst én tegelijkertijd voldoen aan de nieuwe rapportageverplichtingen?

Ontvang ons informatieve e-book, “Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers,” en ontdek alles wat je moet weten.

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Read more

CO2 uitstoot auto berekenen? Zo doe je dat!

Koolstofdioxide, ook wel bekend als CO2, vormt wereldwijd een groeiend probleem. En als gevolg van menselijke activiteit is de CO2-uitstoot de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Dit heeft geleid tot ernstige gevolgen, zoals het versterkte broeikaseffect, opwarming van de aarde en klimaatverandering. Maar het verminderen van de CO2-uitstoot is dan ook van groot belang. Daarom worden in Nederland diverse maatregelen genomen om deze uitstoot te reduceren, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de CO2-uitstoot van auto’s en motorrijtuigen.

CO2-uitstoot en de impact op het milieu

CO2-uitstoot heeft aanzienlijke negatieve effecten op het milieu die niet te negeren zijn. Het draagt bij aan klimaatverandering, wat resulteert in extreme weersomstandigheden zoals hittegolven, overstromingen en droogte. Bovendien draagt CO2-uitstoot bij aan de verzuring van oceanen, waardoor de delicate mariene ecosystemen worden aangetast.

Maar de impact beperkt zich niet alleen tot het klimaat. CO2-uitstoot draagt bij aan luchtvervuiling, wat leidt tot gezondheidsproblemen zoals luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. Het is daarom van cruciaal belang dat we verantwoordelijkheid nemen en actie ondernemen om de CO2-uitstoot te verminderen, vooral voor bedrijven met een groot wagenpark.

Bedrijven met een groot wagenpark hebben de potentie om aanzienlijke veranderingen teweeg te brengen. Door te investeren in milieuvriendelijke voertuigen en het verminderen van brandstofverbruik door efficiënt rijgedrag kunnen zij hun CO2-uitstoot drastisch verminderen. Het is essentieel dat bedrijven hun verantwoordelijkheid erkennen en proactief maatregelen nemen om de impact van hun wagenpark op het milieu te verminderen.

CO2 uitstoot van je auto verminderen

Door als bedrijf CO2 uitstoot van hun auto’s te verminderen dragen zij vanzelfsprekend bij aan een groenere toekomst. Wil ook jij met je bedrijf ook bijdragen aan een groenere toekomst en de CO2-uitstoot van je wagenpark verminderen? Hieronder hebben we 10 eenvoudig tips in kaart gebracht die je kunt implementeren om de CO2 uitstoot te verminderen:

Door als bedrijf bovenstaande tips te volgen draagt ook jouw bedrijf bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot van je auto en/of wagenpark. 

Zo bereken je de CO2 uitstoot van auto g/km

Buiten de manier hoe je CO2 uitstoot van je eigen auto of bedrijf auto’s te verminderen, is het van groot belang om de weten hoeveel CO2 je uberhaupt uitstoot met je auto en/of wagenpark.

De CO2-uitstoot van een auto berekenen kan op een eenvoudige en handmatige manier worden gedaan met behulp van de volgende formules. Ontdek wat het brandstofverbruik van jouw auto is per 100 kilometer en vul dit in in de formule om de CO2-uitstoot van jouw auto te berekenen.

CO2 uitstoot berekenen van een benzine auto

Om de CO2-uitstoot van een benzineauto te berekenen, kunnen we de volgende formule gebruiken:

Gewicht van 1 L benzine: 750 gram

Het percentage koolstof in benzine is 87% = 652 gram

Voor de verbranding van koolstof is zuurstof nodig, 1740 gram in dit geval.

652 + 1740 = 2392 CO2 per liter benzine

Om de CO2-uitstoot per kilometer te berekenen, nemen we het brandstofverbruik in liters per 100 kilometer. Laten we aannemen dat het verbruik 5 liter per 100 kilometer is:

CO2-uitstoot per kilometer bij een verbruik van 5 op 100: 5 L x 2392 gram per L : 100 = 120 gram CO2 per kilometer

CO2 uitstoot berekenen van een diesel auto

Voor een dieselauto gebruiken we vergelijkbare berekeningen:

Gewicht van 1 L diesel: 835 gram

Het percentage koolstof in diesel is 86,2% = 720 gram

Voor de verbranding van koolstof is zuurstof nodig, 1920 gram in dit geval.

720 + 1920 = 2640 CO2 per liter diesel

Bij een brandstofverbruik van 5 liter per 100 kilometer:

CO2-uitstoot per kilometer bij een verbruik van 5 op 100: 5 L x 2640 gram per L : 100 = 132 gram CO2 per kilometer

CO2 uitstoot berekenen van LPG

Voor LPG gelden vergelijkbare berekeningen:

Gewicht van 1 L LPG: 550 gram

Het percentage koolstof in LPG is 82,5% = 454 gram

Voor de verbranding van koolstof is zuurstof nodig, 1211 gram in dit geval.

454 + 1211 = 1665 CO2 per liter LPG

Bij een brandstofverbruik van 5 liter per 100 kilometer:

CO2-uitstoot per kilometer bij een verbruik van 5 op 100: 5 L x 1665 gram per L : 100 = 83 gram CO2 per kilometer

Door de CO2-uitstoot van verschillende brandstoftypes te berekenen, krijgen bedrijven inzicht in de impact van hun wagenpark op het milieu. Dit inzicht is van cruciaal belang bij het nemen van maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Om dit écht goed te kunnen doen zouden we adviseren om dit niet handmatig te doen, maar data-gedreven.

Carbon footprint en CO2-voetafdruk verminderen door CO2-uitstoot te meten

Maak kennis met InputDriven. Een krachtig platform dat data-gedreven de CO2-uitstoot van bedrijven kan meten zodat zij hier vervolgens op kunnen sturen. Met ons platform kunnen organisaties een significante impact maken op het verminderen van hun ecologische voetafdruk.

Het platform van InputDriven biedt verschillende functies en mogelijkheden. Het stelt bedrijven in staat om in real-time de prestaties van hun voertuigen te monitoren, waardoor ze inzicht krijgen in het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Gedetailleerde rapporten geven een overzicht van de emissiegegevens, zodat bedrijven hun voortgang kunnen volgen en hier gericht op kunnen sturen.

Door de gebruiksvriendelijke interface kan het worden aangepast aan de specifieke behoeften van ieder bedrijf. Hierdoor stel het bedrijven in staat om CO2-reductiedoelen te stellen en strategieën te implementeren om de uitstoot te verminderen. 

Met InputDriven kunnen bedrijven proactief werken aan het verminderen van hun CO2-uitstoot en bijdragen aan een duurzame toekomst. Meer weten? Bekijk dan eens deze video. 

Veel gestelde vragen over CO2 uitstoot van auto’s

Hoe kun je CO2-uitstoot berekenen?

De CO2-uitstoot van een auto kan worden berekend door het brandstofverbruik per kilometer te vermenigvuldigen met de CO2-uitstoot per liter brandstof. 

Hoeveel CO2-uitstoot per km auto?

De CO2-uitstoot per kilometer van een auto varieert afhankelijk van het brandstofverbruik en het type brandstof dat wordt gebruikt. In Nederland is de CO2-emissie per auto gemiddeld 82,3 gram CO2 per kilometer.

Hoeveel kg CO2 per liter benzine?

Bij verbranding van benzine komt ongeveer 2,3 kg CO2 vrij per liter brandstof. Dit kan variëren afhankelijk van de samenstelling van de benzine. 

E-book Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers

Wil jij als werkgever weten hoe je kunt bijdragen aan een duurzamere toekomst én tegelijkertijd voldoen aan de nieuwe rapportageverplichtingen?

Ontvang ons informatieve e-book, “Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers,” en ontdek alles wat je moet weten.

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Read more

De Impact van CSRD op MKB Ondernemers

Het is geen geheim dat de komst van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) een grote impact zal hebben op het MKB. Ondernemers zullen worden geconfronteerd met nieuwe regelgeving en verplichtingen die zij moeten naleven om te voldoen aan de duurzaamheidsnormen die door de EU zijn vastgesteld. Maar wat houdt CSRD precies in en hoe kan InputDriven wagenparkbeheerders helpen om aan deze eisen te voldoen?

Wat houdt CSRD in?

De CSRD is een richtlijn die tot doel heeft om ondernemingen bewust te maken van hun ecologische, sociale en governance (ESG) prestaties. Dit betekent dat bedrijven niet alleen financiële resultaten moeten rapporteren, maar ook niet-financiële informatie zoals hun impact op het milieu, arbeidsomstandigheden en ethische aspecten van hun activiteiten.

Met de implementatie van CSRD zal het MKB niet langer kunnen volstaan met alleen traditionele financiële verslaglegging. In plaats daarvan zullen zij gedetailleerde rapportages moeten verstrekken over ESG-indicatoren, zoals hun CO2-uitstoot, diversiteit in personeelsbestand en maatschappelijke betrokkenheid.

Uitdagingen voor het MKB

Voor veel MKB-ondernemers kan de introductie van CSRD als een uitdaging worden gezien. Het vergt niet alleen extra tijd en middelen om aan de nieuwe rapportagevereisten te voldoen, maar ook de nodige kennis en expertise op het gebied van duurzaamheidsmeting en -rapportage.

Daarnaast kan het voor sommige MKB-bedrijven moeilijk zijn om relevante gegevens te verzamelen en te rapporteren, omdat zij mogelijk niet over gespecialiseerde systemen of processen beschikken. Dit kan leiden tot extra kosten en inspanningen om de benodigde gegevens in kaart te brengen en te verwerken.

Kansen voor het MKB

Ondanks de uitdagingen biedt CSRD ook kansen voor het MKB. Door transparanter te zijn over hun ESG-prestaties kunnen bedrijven zich onderscheiden van hun concurrentie en zich positioneren als duurzame en verantwoordelijke ondernemingen.

Dit is waar InputDriven in beeld komt. Wij begrijpen dat wagenparkbeheerders een cruciale rol spelen in het verminderen van de ecologische impact van een bedrijf. Ons dashboard biedt wagenparkbeheerders de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het reductiepotentieel van hun voertuigen. Dit omvat het monitoren van factoren zoals brandstofverbruik, rijgedrag en onderhoudsbehoeften.

Door gebruik te maken van ons platform kunnen MKB-ondernemingen niet alleen voldoen aan de CSRD-richtlijnen met betrekking tot hun wagenpark, maar ook proactief stappen ondernemen om de CO2-uitstoot te verminderen. Ons systeem voorziet hen van de benodigde gegevens en inzichten om duurzame beslissingen te nemen en de ESG-indicatoren te verbeteren die nu zo belangrijk zijn in de zakelijke wereld.

Conclusie

De impact van CSRD op MKB-ondernemers zal niet te onderschatten zijn. Hoewel het voldoen aan de nieuwe rapportagevereisten uitdagingen met zich meebrengt, biedt het ook kansen voor groei en verbetering. Door transparantie en betrokkenheid te tonen op het gebied van duurzaamheid, kunnen MKB-ondernemingen zich onderscheiden en een concurrentievoordeel behalen.

Het is van cruciaal belang voor MKB-ondernemers om bewust te zijn van de veranderingen die de CSRD met zich meebrengt en nu al stappen te ondernemen om zich voor te bereiden. Door de juiste kennis, middelen en processen te ontwikkelen, kunnen zij succesvol voldoen aan de nieuwe regels en hun bedrijf toekomstbestendig maken in een steeds duurzamere wereld, met InputDriven als waardevolle partner in dit proces.

Volg ons ook op LinkedIn voor meer inspiratie!

E-book Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers

Wil jij als werkgever weten hoe je kunt bijdragen aan een duurzamere toekomst én tegelijkertijd voldoen aan de nieuwe rapportageverplichtingen?

Ontvang ons informatieve e-book, “Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers,” en ontdek alles wat je moet weten.

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Read more

CO2 uitstoot vrachtwagen per kilometer reduceren – Duurzame oplossingen voor milieubewust transport

Het is algemeen bekend dat de CO2-uitstoot in Nederland over de komende jaren verder omlaag moet. In 2030 staat het maximale CO2-uitstootniveau vastgesteld op 116 megaton. Hierin spelen (transport)bedrijven een grote rol, en is het van essentieel belang dat je als bedrijf maatregelen gaat treffen om de uitstoot te inventariseren én verminderen.

Er zijn diverse, effectieve manieren om de CO2-uitstoot van vrachtwagens te meten, berekenen en verminderen. Ontdek hoe u uw transportactiviteiten kunt optimaliseren door middel van datagedreven inzichten, het bundelen van transport en de overgang naar emissieloze vrachtwagens. In dit artikel delen we praktische tips en inzichten, zodat u uw CO2-uitstoot kunt verlagen en uw bijdrage aan een groenere toekomst kunt vergroten.

CO2 uitstoot berekenen vrachtwagen per km

Het berekenen van de CO2-uitstoot van een vrachtwagen is van groot belang om inzicht te krijgen in de milieueffecten van het transport. Door de uitstoot te meten, kunnen gerichte maatregelen worden genomen om deze te verminderen en een duurzamer transportbeleid te ontwikkelen.

Bij het berekenen van de CO2-uitstoot van een vrachtwagen moeten verschillende factoren in overweging worden genomen: 

Door deze relevante factoren te kwantificeren en te combineren, kunnen transportbedrijven en vlootbeheerders een nauwkeurige berekening maken van de CO2-uitstoot van hun vrachtwagens. Dit biedt waardevolle inzichten om doelgerichte maatregelen te nemen en de impact op het milieu te verminderen.

Een voorbeeld van een berekening voor het bepalen van de CO2-uitstoot van een vrachtwagen is als volgt:

Stel dat een vrachtwagen een brandstofverbruik heeft van 30 liter diesel per 100 kilometer en de CO2-uitstoot per liter diesel is 2,6 kg.

Brandstofverbruik per kilometer = 30 liter / 100 km = 0,3 liter/km

CO2-uitstoot per liter brandstof = 2,6 kg

CO2-uitstoot per kilometer = 0,3 liter/km * 2,6 kg/liter = 0,78 kg/km

Dit betekent dat de vrachtwagen een CO2-uitstoot heeft van 0,78 kg per kilometer.

Het is belangrijk om de specifieke waarden van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot per liter brandstof van de vrachtwagen te gebruiken om een nauwkeurige berekening te maken.

Manieren om CO2 uitstoot van vrachtwagen te reduceren

Begin met het delen van Data

Het delen van CO2-uitstootgegevens is essentieel in de strijd tegen klimaatverandering. Door deze gegevens te delen, kunnen bedrijven transparantie bevorderen en samenwerken met andere belanghebbenden om collectieve actie te ondernemen. Het delen van gegevens stimuleert verantwoordelijkheid en stimuleert innovatie op het gebied van CO2-reductie.

Data-gedreven actie ondernemen

Het gebruik van data stelt bedrijven in staat om gerichte acties te ondernemen om CO2-uitstoot te verminderen. Door gegevens te analyseren, kunnen optimalisatiemogelijkheden worden geïdentificeerd, zoals het verbeteren van rijgedrag, het optimaliseren van routes en het efficiënter plannen van transport. Data-gedreven beslissingen dragen bij aan effectieve CO2-reductie.

Combineer transport

Het bundelen van vracht en het optimaliseren van routes biedt aanzienlijke voordelen voor CO2-reductie. Door samen te werken met andere bedrijven en logistieke partners kunnen vrachtwagens efficiënter worden ingezet en kunnen lege ritten worden verminderd. Samenwerkingsverbanden en logistieke optimalisatie dragen bij aan lagere CO2-uitstoot en kostenbesparingen.

Een emissieloos wagenpark met EV

Het overstappen naar elektrische vrachtwagens biedt een duurzame oplossing voor CO2-reductie. Elektrische voertuigen stoten geen schadelijke emissies uit en verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Naast het verminderen van de CO2-uitstoot, bieden elektrische vrachtwagens voordelen zoals lagere operationele kosten en minder geluidsoverlast. Het implementeren van een emissieloos wagenpark draagt bij aan een groenere en duurzamere toekomst van het transport.

CO2 uitstoot vrachtwagen meten = weten

Het meten van de CO2-uitstoot van vrachtwagens is van cruciaal belang in de strijd tegen klimaatverandering. Door nauwkeurige metingen te verrichten, krijgen bedrijven inzicht in hun emissieniveaus en kunnen ze gerichte maatregelen nemen om de uitstoot te verminderen. Het hebben van betrouwbare meetgegevens biedt talloze voordelen. Het stelt bedrijven in staat om de impact van hun wagenpark op het milieu te kwantificeren, de efficiëntie van hun voertuigen te beoordelen en te voldoen aan wettelijke vereisten en duurzaamheidsdoelstellingen. Bovendien bieden meetgegevens de mogelijkheid om de voortgang in CO2-reductie te volgen en te communiceren naar belanghebbenden.

CO2 uitstoot uw vrachtwagens verminderen met InputDriven

Het platform van InputDriven helpt bij het accuraat meten en in kaart brengen van de CO2-uitstoot van uw vrachtwagens. Met ons innovatieve platform kunt u actief stappen ondernemen om de uitstoot te verminderen en transportactiviteiten te verduurzamen.

InputDriven biedt real-time inzicht in de prestaties van uw voertuigen, zodat u mogelijke verduurzaamheidskansen kunt identificeren en implementeren. Door te sturen op data kunt u uw bedrijf leiden naar een duurzamere toekomst. Meer weten? Bekijk dan de video over hoe ons platform werkt.

Veel gestelde vragen

Hoe bereken je de CO2 uitstoot vrachtwagen?

Om de CO2-uitstoot van een vrachtwagen te berekenen, vermenigvuldig je het brandstofverbruik per kilometer met de CO2-uitstoot per liter brandstof.

Hoe kan je CO2 uitstoot van vrachtwagens verminderen?

Er zijn verschillende manieren om de CO2-uitstoot van vrachtwagens te verminderen, zoals het delen van data, data-gedreven actie ondernemen, het combineren van transport en overstappen naar emissieloze voertuigen.

Wat stoot een diesel vrachtwagen uit?

Een diesel vrachtwagen stoot bij verbranding verschillende verontreinigende stoffen uit, waaronder CO2, stikstofoxiden (NOx) en fijnstof. De exacte hoeveelheid CO2-uitstoot is afhankelijk van factoren zoals het brandstofverbruik en de efficiëntie van de motor. Het verminderen van de CO2-uitstoot van diesel vrachtwagens is essentieel om de impact op het milieu te verminderen.

E-book Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers

Wil jij als werkgever weten hoe je kunt bijdragen aan een duurzamere toekomst én tegelijkertijd voldoen aan de nieuwe rapportageverplichtingen?

Ontvang ons informatieve e-book, “Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers,” en ontdek alles wat je moet weten.

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Read more

Wat is CSRD en krijg ik als MKB ondernemer hier mee te maken?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe EU-regelgeving die vanaf 2024 van kracht zal zijn. Het is bedoeld om de transparantie van bedrijven te vergroten en hun bijdrage aan duurzaamheid te meten en te rapporteren.

Als MKB ondernemer ben je mogelijk niet direct getroffen door de CSRD-regelgeving, aangezien deze in eerste instantie alleen van toepassing zal zijn op grote bedrijven met meer dan 250 werknemers en een omzet van meer dan € 40 miljoen. Echter, als je als kleine ondernemer zaken doet met grotere bedrijven, kan het zijn dat deze bedrijven je vragen om meer informatie te verstrekken over je duurzaamheidsprestaties om te kunnen voldoen aan hun eigen CSRD-rapportageverplichtingen.

Het kan daarom verstandig zijn om na te denken over je eigen duurzaamheidsprestaties en om de informatie die hierover beschikbaar is te verzamelen en te rapporteren, zodat je deze desgevraagd kunt delen met grotere bedrijven waar je zaken mee doet. Hierdoor kun je jezelf onderscheiden van andere kleine ondernemers en voldoen aan de behoeften van grotere bedrijven die duurzaamheid serieus nemen.

Daarnaast is het ook mogelijk dat de CSRD in de toekomst van toepassing wordt op kleinere bedrijven, dus het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en te overwegen hoe je als bedrijf kunt bijdragen aan duurzaamheid.

Als kleine ondernemer is het belangrijk om je duurzaamheidsprestaties te meten en te rapporteren zodra je begint met het implementeren van duurzame praktijken binnen je bedrijf. Het is daarom raadzaam om zo snel mogelijk te beginnen met het verzamelen van gegevens over je duurzaamheidsprestaties, zodat je deze informatie beschikbaar hebt wanneer dat nodig is.

Door het verzamelen van deze gegevens kun je niet alleen voldoen aan de informatiebehoefte van klanten en andere belanghebbenden, maar kun je ook inzicht krijgen in de impact van je activiteiten op het milieu en de maatschappij. Dit kan helpen bij het identificeren van gebieden waar je verbeteringen kunt aanbrengen en het optimaliseren van je duurzaamheidsstrategie op lange termijn.

Als je al duurzame praktijken hebt geïmplementeerd en je nog geen informatie hebt verzameld over je prestaties op dit gebied, is het raadzaam om zo snel mogelijk te beginnen met het verzamelen van deze gegevens. Op die manier ben je voorbereid op eventuele verzoeken om informatie van klanten, partners of overheidsinstanties, en kun je jezelf onderscheiden als een duurzame onderneming die klaar is voor de toekomst.

Een van de grootste categorieen uitstoot die een bedrijf genereert is die via het wagenpark van het bedrijf. Of dit nu zakelijke kilometers zijn of woon-werk maakt in principe niet uit. De uitstoot komt toe aan het bedrijf wat het genereert. Starten met registreren op dit punt is dus een goede start!

Er zijn verschillende manieren om de CO2-uitstoot van je wagenpark te registreren. Hier zijn enkele suggesties:

 1. Brandstofverbruik en emissies bijhouden: Houd bij hoeveel brandstof elke auto in je wagenpark verbruikt en gebruik deze gegevens om de CO2-uitstoot van elke auto te berekenen. Dit kan handmatig worden gedaan, of met behulp van een softwaretool die het brandstofverbruik van elke auto registreert en automatisch de CO2-uitstoot berekent.
 2. Gebruik een telematica-systeem: Een telematica-systeem is een apparaat dat in een voertuig wordt geïnstalleerd om gegevens over het rijgedrag, brandstofverbruik en emissies te verzamelen. Dit kan worden gebruikt om de CO2-uitstoot van je wagenpark bij te houden en te rapporteren. Deze systemen zijn doorgaans een stuk nauwkeuriger.
 3. Maak gebruik van een fleetmanagementsoftware: Er zijn verschillende fleetmanagementsoftwarepakketten beschikbaar die het mogelijk maken om het brandstofverbruik, de emissies en andere parameters van je wagenpark bij te houden. Dit maakt het gemakkelijker om de CO2-uitstoot te berekenen en te rapporteren.

Ongeacht de methode die je kiest, is het belangrijk om consequent gegevens te verzamelen en te analyseren om een nauwkeurig beeld te krijgen van de CO2-uitstoot van je wagenpark. Door dit te doen, kun je gebieden identificeren waar je de uitstoot kunt verminderen en je duurzaamheidsprestaties verbeteren.

Met de hulp van ons platform krijg je inzicht in deze uitstoot, wij helpen je bij je groene ambities!

Read more

Input Driven – Het Optimaliseren van Je Wagenpark voor Milieubewust Rijden

Wij van Input Driven zijn enthousiast om je op de hoogte te stellen van de lancering van onze gloednieuwe website! Dit platform is speciaal ontworpen om je te informeren over het reduceren van de CO2-uitstoot van je wagenpark en hoe je met een duurzame koers de toekomst tegemoet kunt gaan.

Onze fonkelnieuwe website is niet alleen visueel aantrekkelijk, maar zit tevens boordevol waardevolle informatie over het vergroenen van je wagenpark. We hebben een schat aan praktische tips, adviezen en inspirerende verhalen verzameld om je te begeleiden in de weg naar meer duurzame voertuigen.

Hier is wat je kunt verwachten van de Input Driven website:

Wij kijken uit naar jouw reactie. Voel je vrij om contact met ons op te nemen voor vragen of suggesties. Samen kunnen we het verschil maken en een duurzame toekomst tegemoet rijden!

Input Driven

Indien je op zoek bent naar een efficiënte en moeiteloze methode om vertrouwd te raken met ons platform, hebben we goed nieuws in petto. Wij hebben een beknopte video ontwikkeld die je binnen enkele minuten een grondig begrip biedt van de werking van ons platform.

Deze video fungeert als de ideale bron om snel inzicht te verwerven in onze platformfunctionaliteit. Dus, waarom nog wachten? Aarzel niet om op de video te klikken en jouw verkenning van ons platform te starten!

En als je de voorkeur geeft aan meer uitgebreide informatie, biedt de volgende pagina een overzicht van de voornaamste componenten van ons platform.

Volg ons ook op Linkedin!

Read more