Gegevensverzameling: Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

divtag | 27 april 2024
Rapportageverplichting mobiliteit: Belangrijke informatie over werkgebonden personenmobiliteit en gegevensverzameling.

Inleiding

Het reduceren van CO2-uitstoot is van vitaal belang voor bedrijven in Nederland. Een substantieel deel van deze uitstoot komt voort uit zowel zakelijk verkeer als woon-werkverkeer. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom besloten om vanaf januari 2024 bedrijven met meer dan 100 medewerkers te verplichten om verslag uit te brengen over hun werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Dit initiatief is bedoeld om bedrijven aan te moedigen hun CO2-uitstoot te verminderen en milieu-doelstellingen te bereiken.

Wie Moet Verslag Uitbrengen Over WPM? Criteria en Uitzonderingen

Bedrijven met meer dan 100 medewerkers, werkzaam gedurende meer dan 20 uur per week, vallen onder de verplichting om WPM-verslagen te maken. Het is van belang te benadrukken dat deze verplichting geldt per KvK-registratie. Desalniettemin zijn er uitzonderingen mogelijk voor specifieke bedrijfsactiviteiten of organisaties onder bepaalde regelgeving. Het is raadzaam om te verifiëren of jouw organisatie in aanmerking komt voor vrijstelling.

Methoden voor Gegevensverzameling

 1. Gegevensverzameling via Registratiesystemen
  Deze methode omvat het gebruik van geautomatiseerde systemen door organisaties om informatie te verzamelen over het verplaatsingsgedrag van werknemers. Dit kunnen verschillende systemen zijn, zoals toegangscontrolesystemen, parkeerregistratiesystemen en elektronische betaalsystemen voor openbaar vervoer. Deze systemen registreren data over de reisbewegingen van werknemers, zoals vertrek- en aankomsttijden, gebruikte vervoermiddelen, frequentie van woon-werkverkeer, enzovoort. Deze gegevens worden automatisch gegenereerd en kunnen vervolgens worden geanalyseerd om inzicht te verkrijgen in mobiliteitspatronen en -trends binnen de organisatie.
 2. Gegevensverzameling via Jaarlijkse Enquêtes onder Werknemers
  Organisaties verspreiden periodiek vragenlijsten onder hun werknemers om informatie te verzamelen over hun reisgedrag. Deze enquêtes kunnen verschillende aspecten van woon-werkverkeer behandelen, zoals gebruikte vervoermiddelen, afgelegde afstand, eventuele hindernissen bij het reizen naar het werk, en suggesties voor verbetering. Via enquêtes kunnen organisaties gedetailleerde informatie verzamelen over de mobiliteitsvoorkeuren en -behoeften van werknemers, evenals feedback over bestaande mobiliteitsbeleidsmaatregelen. Deze gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om mobiliteitsbeleid en -programma’s aan te passen en te optimaliseren.

Belangrijke Indicatoren in de Verplichte WPM-Rapportage

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat streeft naar inzicht in verschillende kernindicatoren bij de verplichte rapportage in 2024, waaronder:

 • Het totale aantal zakelijke kilometers.
 • Kilometers afgelegd van huis naar werk en privékilometers met een zakelijke auto.
 • Aanwezigheid van leasecontracten of een eigen wagenpark.
 • Ingediende declaraties.
 • Gebruikte mobiliteitsdiensten.

Nauwkeurige verzameling en analyse van deze gegevens zijn essentieel voor het bepalen van de CO2-uitstoot van werkgebonden personenmobiliteit.

De verplichte rapportage over werkgebonden personenmobiliteit in 2024 is een cruciale stap naar een duurzamere toekomst. Bedrijven worden aangespoord om actief bij te dragen aan het verminderen van CO2-uitstoot door hun mobiliteitsgedrag te optimaliseren. Met de juiste aanpak kunnen bedrijven niet alleen kosten verlagen, maar ook bijdragen aan een schonere en groenere omgeving.

Je enquête online in 3 stappen

Wij begeleiden je van voorbereiding tot resultaat.

In de voorbereiding helpen we met het bepalen van het benodigde aantal respondenten, categoriseren van respondenten, het berekenen van betrouwbaarheidspercentage en foutmarges.

We bepalen welke weken representatief zijn voor het afnemen van de enquête. Vervolgens bieden we een online enquête-ervaring voor de respondenten en zorgen we voor een controle en verwerking van alle gegevens.

Blog

We proberen je op de hoogte te houden over het laatste nieuws en updates uit de transport- en milieusector, zodat je altijd op de hoogte bent van wat er speelt.

Rapportage Werkgebonden Personenmobiliteit: Alles wat je moet weten!

Werkgebonden Personenmobiliteit Rapport: alles wat je moet weten over mobiliteit op het werk. Lees onze complete gids voor meer informatie!
Lees meer

Gegevensverzameling: Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Rapportageverplichting mobiliteit: Belangrijke informatie over werkgebonden personenmobiliteit en gegevensverzameling.
Lees meer

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Een Gids voor Succesvolle Implementatie

Leer hoe je Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen effectief implementeert met onze praktische gids en tips voor succes. Begin vandaag nog!
Lees meer

Zero Emissiezone vanaf 2025: Groen en Duurzaam Transport

Vanaf 2025 worden zero emissiezones ingevoerd in steden om luchtkwaliteit te verbeteren en CO2-uitstoot te verminderen.
Lees meer