De 5 Belangrijkste Mobiliteitstrends die je niet mag missen

Als het gaat om het beheren van een wagenpark binnen het MKB, wordt de noodzaak om efficiëntie te combineren met milieuverantwoordelijkheid steeds urgenter. Gelukkig bieden technologische ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden om deze uitdagingen aan te pakken. Met een toenemende focus op het verminderen van CO2-uitstoot en het optimaliseren van bedrijfsmobiliteit, zijn hier de vijf belangrijkste mobiliteitstrends die je als bedrijf niet mag missen, vooral niet als je op zoek bent naar een duurzame oplossing voor het beheer van je wagenpark.

Hier volgens de 5 mobiliteitstrends:

Datagestuurde optimalisatie

Het tijdperk van giswerk is voorbij. Bedrijven kunnen niet langer vertrouwen op schattingen als het gaat om het beheren van hun wagenpark. Datagestuurde optimalisatie wordt de nieuwe norm. Softwareoplossingen zoals die van ons bieden gedetailleerde analyses van het rijgedrag, brandstofverbruik en CO2-uitstoot. Door gebruik te maken van deze gegevens kunnen bedrijven hun routes optimaliseren, onderhoudsschema’s verbeteren en zelfs hun voertuigvloot rechtstreeks afstemmen op de behoeften van hun bedrijf, wat resulteert in aanzienlijke kostenbesparingen en een verminderde ecologische voetafdruk.

Elektrificatie van het wagenpark

De verschuiving naar elektrische voertuigen (EV’s) is al enkele jaren aan de gang, maar wordt nu in een stroomversnelling gebracht. Met steeds strengere emissieregels en groeiende milieubewustzijn kiezen steeds meer bedrijven ervoor om hun wagenpark te elektrificeren. Dit biedt niet alleen voordelen op het gebied van CO2-reductie, maar kan ook leiden tot aanzienlijke besparingen op brandstof- en onderhoudskosten op de lange termijn.

Connectiviteit en telematica

Connectiviteit en telematica spelen een cruciale rol bij het optimaliseren van de efficiëntie en veiligheid van wagenparken. Real-time tracking, geavanceerde diagnosemogelijkheden en voorspellend onderhoud helpen bedrijven om hun voertuigen beter te beheren en ongeplande stilstand te minimaliseren. Dit vertaalt zich niet alleen in kostenbesparingen, maar verhoogt ook de algehele operationele betrouwbaarheid.

Maatregelen voor duurzame mobiliteit

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van veel bedrijven, zowel vanuit milieuoogpunt als vanwege overheidsregelgeving. Van het bevorderen van carpooling en het stimuleren van fiets- en wandelopties tot het implementeren van flexibele werkregelingen, er zijn tal van maatregelen die bedrijven kunnen nemen om de CO2-uitstoot van hun wagenpark te verminderen en tegelijkertijd een positieve impact op het milieu te hebben.

Geavanceerde fleet management software

Het juiste gereedschap kan een wereld van verschil maken als het gaat om het beheer van een wagenpark. Moderne fleet management softwareoplossingen, zoals die van ons, bieden niet alleen inzicht in de werkelijke CO2-uitstoot van een wagenpark, maar stellen bedrijven ook in staat om gerichte acties te ondernemen om kosten te verlagen en milieudoelstellingen te halen. Met functies zoals gedetailleerde ritanalyse, uitgebreide rapportagefunctionaliteiten en de mogelijkheid om interne competitie aan te moedigen door middel van leaderboards, bieden deze oplossingen een alles-in-één oplossing voor het beheer van bedrijfsmobiliteit.

Tot slot

In een tijdperk waarin duurzaamheid en efficiëntie steeds belangrijker worden, is het essentieel voor bedrijven om op de hoogte te blijven van de nieuwste mobiliteitstrends en te investeren in geavanceerde oplossingen om hun wagenpark te optimaliseren. Met de juiste aanpak kunnen bedrijven niet alleen kosten besparen, maar ook een positieve impact hebben op het milieu, wat resulteert in een win-win situatie voor zowel het bedrijf als de samenleving als geheel.

E-book Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers

Wil jij als werkgever weten hoe je kunt bijdragen aan een duurzamere toekomst én tegelijkertijd voldoen aan de nieuwe rapportageverplichtingen?

Ontvang ons informatieve e-book, “Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers,” en ontdek alles wat je moet weten.

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Read more

5 Praktische Tips om Duurzame Mobiliteit in Jouw Bedrijf te Vergroten

Het wordt steeds belangrijker om duurzame mobiliteit te bevorderen binnen jouw bedrijf, niet alleen vanwege milieukwesties maar ook vanuit economisch en maatschappelijk oogpunt. In dit artikel gaan we in op waarom het vergroten van duurzame mobiliteit essentieel is voor jouw bedrijf en bieden we praktische tips om dit te bereiken.

Waarom duurzame mobiliteit belangrijk is voor jouw bedrijf

Duurzame mobiliteit wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Niet alleen vanuit milieuoogpunt, maar ook vanuit economisch en maatschappelijk perspectief. Het vergroten van duurzame mobiliteit binnen jouw bedrijf kan dan ook verschillende voordelen met zich meebrengen.

Kostenbesparing en efficiëntie: Door te investeren kun je kosten besparen op brandstof en onderhoud. Elektrische voertuigen zijn bijvoorbeeld energiezuiniger en hebben minder onderhoud nodig dan traditionele brandstofauto’s. Daarnaast kunnen slimme oplossingen zoals carpoolen of het stimuleren van fietsgebruik de efficiency verhogen en files verminderen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Het vergroten van duurzame mobiliteit toont dat jouw bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt. Steeds meer consumenten hechten waarde aan duurzaamheid en willen zaken doen met bedrijven die hierin investeren. Door dit te omarmen, laat je zien dat je geeft om het milieu en de samenleving.

Positieve impact op jouw imago: Bedrijven die actief bezig zijn met duurzaamheid worden vaak positiever beoordeeld door klanten, partners en andere stakeholders. Het vergroten van duurzame mobiliteit kan dus een positieve invloed hebben op het imago van jouw bedrijf en kan leiden tot een grotere klantloyaliteit en nieuwe zakelijke kansen.

Praktische tips

Nu je begrijpt waarom duurzame mobiliteit belangrijk is, is het tijd om te kijken naar praktische manieren om dit te vergroten binnen jouw bedrijf. Hier zijn enkele nuttige tips:

Stimuleer fietsgebruik en openbaar vervoer:

Moedig jouw werknemers aan om de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken voor woon-werkverkeer. Dit kan worden gestimuleerd door bijvoorbeeld het bieden van fietsenstallingen, het verstrekken van reisvergoedingen voor openbaar vervoer of het faciliteren van elektrische fietsen.

Implementeer een mobiliteitsbudget:

Een mobiliteitsbudget geeft werknemers de vrijheid om zelf te kiezen hoe ze zich verplaatsen. Door werknemers een budget toe te kennen dat ze kunnen besteden aan verschillende vormen van mobiliteit, moedig je hen aan om duurzame keuzes te maken.

Investeer in elektrische voertuigen:

Overweeg de aanschaf van elektrische voertuigen voor jouw bedrijfswagenpark. Elektrische auto’s stoten geen CO2 uit en dragen bij aan een schonere lucht. Daarnaast zijn er financiële voordelen zoals lagere brandstofkosten en belastingvoordelen.

Faciliteer carpooling:

Stimuleer werknemers om te carpoolen door het aanbieden van carpoolregelingen en het faciliteren van carpoolapps. Carpooling vermindert het aantal voertuigen op de weg, wat leidt tot minder files en een lagere CO2-uitstoot.

Onderzoek alternatieve vormen van mobiliteit:

Denk buiten de traditionele mobiliteitsoplossingen en onderzoek alternatieven zoals elektrische scooters, deelauto’s of zelfs bedrijfsfietsen. Deze innovatieve vormen van mobiliteit kunnen bijdragen aan duurzaamheid en kostenbesparing.

Tot slot

Het vergroten van duurzame mobiliteit binnen jouw bedrijf is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor jouw bedrijfsvoering en imago. Door kosten te besparen, maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen en een positieve impact te hebben op jouw imago, kun je je onderscheiden van concurrenten. Implementeer praktische tips zoals het stimuleren van fietsgebruik, het implementeren van een mobiliteitsbudget en het investeren in elektrische voertuigen om duurzame mobiliteit te vergroten. Door deze stappen te volgen, kun je jouw concurrentiepositie verbeteren en beter scoren in Google met dezelfde zoekwoorden als jouw concurrent.

E-book Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers

Wil jij als werkgever weten hoe je kunt bijdragen aan een duurzamere toekomst én tegelijkertijd voldoen aan de nieuwe rapportageverplichtingen?

Ontvang ons informatieve e-book, “Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers,” en ontdek alles wat je moet weten.

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Read more

Zero Emissiezone vanaf 2025: Groen en Duurzaam Transport

Wat is een zero emissiezone?

Een zero emissiezone is een gebied waarin alleen voertuigen zijn toegestaan die geen schadelijke uitstoot veroorzaken. Dit betekent dat voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden, zoals benzine- en dieselauto’s, niet langer welkom zijn in deze zones. Het doel van een zero emissiezone is om de luchtkwaliteit te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen.

Vanaf 2025: Zero emissiezone in veel steden

Vanaf 2025 zullen veel steden in Nederland een zero emissiezone invoeren. Dit houdt in dat alleen elektrische voertuigen of voertuigen die op andere duurzame energiebronnen rijden, toegestaan zijn binnen deze zones. Deze maatregel is onderdeel van het streven naar een schonere en duurzamere samenleving. Bekijk hier de lijst.

Voordelen van een zero emissiezone

Het instellen van een zero emissiezone brengt verschillende voordelen met zich mee:

  1. Verbeterde luchtkwaliteit: Doordat alleen schone voertuigen worden toegestaan, wordt de uitstoot van schadelijke stoffen zoals fijnstof en stikstofoxiden verminderd. Dit heeft een positief effect op de luchtkwaliteit en daarmee ook op de gezondheid van de inwoners.
  2. Minder CO2-uitstoot: Elektrische voertuigen stoten geen CO2 uit tijdens het rijden, waardoor de totale CO2-uitstoot wordt verminderd. Dit draagt bij aan de doelstellingen op het gebied van klimaatverandering en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.
  3. Stimulans voor duurzame mobiliteit: Door het instellen van een zero emissiezone worden mensen gestimuleerd om over te stappen op elektrisch vervoer of andere duurzame alternatieven. Dit draagt bij aan de transitie naar een duurzaam transportsysteem.

Impact op ondernemers

De invoering van een zero emissiezone heeft ook gevolgen voor ondernemers. Vooral bedrijven die afhankelijk zijn van transport zullen zich moeten aanpassen aan deze nieuwe regelgeving. Enkele mogelijke gevolgen zijn:

  1. Investering in elektrisch wagenpark: Ondernemers die nog niet beschikken over elektrische voertuigen zullen moeten investeren in een elektrisch wagenpark om toegang te behouden tot de zero emissiezones. Dit kan kosten met zich meebrengen, maar biedt ook mogelijkheden voor nieuwe businessmodellen en innovatie.
  2. Samenwerking met logistieke partners: Voor bedrijven die afhankelijk zijn van logistiek is het belangrijk om samen te werken met logistieke partners die al ervaring hebben met zero emissievervoer. Op deze manier kunnen zij hun transport zo efficiënt mogelijk organiseren en voldoen aan de nieuwe regelgeving.
  3. Kansen voor groene ondernemers: De invoering van zero emissiezones creëert kansen voor ondernemers die actief zijn in de duurzame mobiliteitssector. Denk hierbij aan bedrijven die elektrische voertuigen produceren, laadinfrastructuur aanbieden of zich bezighouden met de ontwikkeling van andere duurzame transportoplossingen.

Conclusie

De invoering van een zero emissiezone in veel steden vanaf 2025 heeft als doel om de luchtkwaliteit te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Dit brengt verschillende voordelen met zich mee, zoals een betere luchtkwaliteit en stimulans voor duurzame mobiliteit. Voor ondernemers betekent dit dat zij zich moeten aanpassen aan de nieuwe regelgeving en mogelijk moeten investeren in een elektrisch wagenpark. Tegelijkertijd biedt het ook kansen voor groene ondernemers in de duurzame mobiliteitssector. Al met al is de invoering van zero emissiezones een belangrijke stap richting een schonere en duurzamere toekomst.

E-book Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers

Wil jij als werkgever weten hoe je kunt bijdragen aan een duurzamere toekomst én tegelijkertijd voldoen aan de nieuwe rapportageverplichtingen?

Ontvang ons informatieve e-book, “Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers,” en ontdek alles wat je moet weten.

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Read more

2023: Een droomstart voor InputDriven

Hoe ons jaar is verlopen

Eerste klanten

We zijn verheugd om onze eerste klanten te verwelkomen. Na maanden van ontwikkeling en testen hebben zij het vertrouwen in ons platform gesteld en zijn ze aan boord gekomen. Dit is een belangrijke mijlpaal voor ons bedrijf en we zijn enthousiast om hen te ondersteunen bij hun duurzame mobiliteitsdoelen.

Inputdriven Huisstijl ontwikkeld en doorgevoerd

Naast de ontwikkeling van ons platform hebben we ook veel aandacht besteed aan onze huisstijl. We hebben een professioneel en herkenbaar merk neergezet dat past bij ons bedrijf en waar we trots op zijn. Onze huisstijl is inmiddels volledig doorgevoerd in al onze communicatie-uitingen.

Delen informatie (InputDriven Blog)

Als onderdeel van onze strategie om waardevolle informatie te delen, zijn we begonnen met het schrijven van blogartikelen. We willen onze kennis en inzichten delen met anderen die geïnteresseerd zijn in duurzame mobiliteit. Op onze blog vind je regelmatig nieuwe artikelen met tips, trends en praktische informatie.

Whitepaper geschreven (E-book Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers)

Om onze expertise verder te delen hebben we ook een whitepaper geschreven, genaamd “E-book Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers”. In dit e-book behandelen we de belangrijkste aspecten van duurzame mobiliteit en bieden we praktische handvatten voor werkgevers die hiermee aan de slag willen. Het e-book is gratis te downloaden op onze website.

Ontwikkeling InputDriven App (september/ oktober release)

We zijn volop bezig met de ontwikkeling van een app die ons platform nog toegankelijker maakt voor onze klanten. Met de app kunnen zij eenvoudig hun CO2-uitstoot monitoren en inzicht krijgen in hun duurzame mobiliteitsprestaties. We streven ernaar om de app in september/oktober uit te brengen.

Hoe we de toekomst tegemoet gaan

Teamuitbreiding per februari 2024

Om aan de groeiende vraag naar onze diensten te voldoen, zijn we verheugd om aan te kondigen dat ons team per februari 2024 wordt uitgebreid. Hierover te zijner tijd meer. We krijgen hierbij de ondersteuning vanuit ons moederbedrijf Hittra.

Met al deze ontwikkelingen en mijlpalen zijn we enthousiast over de toekomst van ons bedrijf. We blijven ons inzetten om waardevolle oplossingen te bieden en willen een positieve impact maken op het gebied van duurzame mobiliteit.

Heb je interesse in ons platform? Vraag dan nu een gratis demo aan en ontdek zelf hoe slim, eenvoudig en efficiënt onze oplossing is!

Read more

Kostenbesparing voor transportbedrijven met behulp van InputDriven

Transportbedrijven staan vaak voor de uitdaging om kosten te verlagen. Een manier waarop wij, InputDriven, kunnen helpen is door het inzichtelijk maken van het reductiepotentieel van voertuigen in uw wagenpark. Met behulp van ons dashboard kunnen wagenparkbeheerders de benodigde informatie verkrijgen om bestuurders actief te informeren en te motiveren om zuiniger te rijden. In dit blogartikel zullen we uitleggen hoe onze dienstverlening kan bijdragen aan kostenbesparingen voor transportbedrijven.

Het belang van kostenbesparing in de transportsector

Als transportbedrijf bent u ongetwijfeld bekend met de constante druk op het verlagen van kosten. Brandstofkosten vormen een aanzienlijk deel van de totale kostendruk. Door bestuurders bewust te maken van hun rijgedrag en hen te motiveren om zuiniger te rijden, kunnen aanzienlijke brandstofbesparingen worden gerealiseerd. Daarnaast kunnen efficiëntere routes en optimalisatie van het wagenpark ook bijdragen aan kostenbesparingen. Onze dienstverlening biedt het inzicht dat nodig is om deze besparingen te realiseren.

Het gebruik van ons dashboard voor kostenbesparing

Ons dashboard biedt wagenparkbeheerders gedetailleerde informatie over het reductiepotentieel van hun voertuigen. Hiermee kunnen zij het gesprek aangaan met bestuurders om hen te informeren over hoe zij zuiniger kunnen rijden en kosten kunnen besparen. Het dashboard toont onder andere gegevens over brandstofverbruik, rijgedrag en efficiëntie van routes. Deze informatie stelt wagenparkbeheerders in staat om specifieke punten aan te pakken en gerichte adviezen te geven aan bestuurders.

Motiveren van bestuurders

Naast het verstrekken van informatie, is het ook belangrijk om bestuurders te motiveren om daadwerkelijk zuiniger te rijden. Ons dashboard biedt de mogelijkheid om individuele prestaties te vergelijken met die van anderen binnen hetzelfde bedrijf. Door een interne competitie op te zetten, waarbij bestuurders worden beloond voor zuinig rijgedrag, kan een stimulerende omgeving worden gecreëerd. Dit zorgt ervoor dat bestuurders gemotiveerd blijven om hogere brandstofefficiëntie na te streven.

E-book Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers

Wil jij als werkgever weten hoe je kunt bijdragen aan een duurzamere toekomst én tegelijkertijd voldoen aan de nieuwe rapportageverplichtingen?

Ontvang ons informatieve e-book, “Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers,” en ontdek alles wat je moet weten.

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Conclusie

Het verlagen van kosten in de transportsector is van essentieel belang voor bedrijven die een concurrerende voorsprong willen behouden. Door gebruik te maken van ons dashboard en onze dienstverlening kunnen transportbedrijven het reductiepotentieel van hun wagenpark inzichtelijk maken en kostenbesparingen realiseren. Het informeren en motiveren van bestuurders speelt hierbij een cruciale rol. Bent u ook geïnteresseerd in het verlagen van kosten en het verduurzamen van uw wagenpark? Neem dan contact met ons op en ontdek wat onze dienstverlening voor uw transportbedrijf kan betekenen.

Read more

Hoe je je wagenpark efficiënt kunt beheren: Tips voor wagenparkbeheerders

Het effectief beheren van een wagenpark is van cruciaal belang voor bedrijven die zich inzetten voor het verminderen van de uitstoot van hun voertuigen. Als wagenparkbeheerder speel je een essentiële rol bij het realiseren van deze missie. In dit artikel delen we enkele waardevolle tips om je te helpen bij het efficiënt beheren van je wagenpark.

Het belang van inzicht in het reductiepotentieel

Om effectieve maatregelen te nemen om de uitstoot van je wagenpark te verminderen, is inzicht in het reductiepotentieel van essentieel belang. Dit betekent dat je moet weten welke voertuigen binnen je wagenpark minder efficiënt zijn en welke verbeterpunten er zijn. InputDriven heeft hiervoor een dashboard ontwikkeld waarmee je als wagenparkbeheerder toegang krijgt tot alle benodigde gegevens.

Het aangaan van het gesprek met bestuurders

Een belangrijk onderdeel van het efficiënt beheren van je wagenpark is het aangaan van het gesprek met de bestuurders. Jij hebt als wagenparkbeheerder de taak om hen actief te informeren en te motiveren om zuiniger te rijden. Met behulp van het dashboard van InputDriven kun je concrete data en inzichten bieden aan de bestuurders. Dit helpt hen om bewuster om te gaan met hun rijgedrag en het reductiepotentieel van de voertuigen te benutten.

Tips voor efficiënt wagenparkbeheer

  1. Evalueer je huidige vloot: Ga na welke voertuigen binnen je wagenpark minder efficiënt zijn en onderzoek of er mogelijkheden zijn om deze te vervangen door zuinigere alternatieven. Het dashboard van InputDriven kan hierbij een waardevol hulpmiddel zijn.
  2. Rijd- en route-optimalisatie: Moedig je bestuurders aan om efficiënte routes te kiezen en onnodige kilometers te vermijden. Dit vermindert niet alleen de uitstoot, maar leidt ook tot kostenbesparingen.
  3. Onderhoud en bandencontrole: Zorg ervoor dat je regelmatig het onderhoud van je voertuigen controleert en de bandenspanning optimaal houdt. Een goed onderhouden wagenpark presteert niet alleen beter, maar vermindert ook het brandstofverbruik.
  4. Monitoring en feedback: Blijf het rijgedrag van bestuurders volgen en geef hen op regelmatige basis feedback. Dit helpt hen bewust te worden van mogelijke verbeterpunten en stimuleert hen om zuiniger te rijden.

Conclusie

Als wagenparkbeheerder speel je een belangrijke rol bij het verminderen van de uitstoot van je voertuigen. Door actief inzicht te krijgen in het reductiepotentieel van het wagenpark en het aangaan van het gesprek met bestuurders, kun je concrete stappen zetten richting een zuiniger en efficiënter wagenparkbeheer. Gebruik de tips in dit artikel om hiermee aan de slag te gaan en draag bij aan een duurzamere toekomst.

E-book Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers

Wil jij als werkgever weten hoe je kunt bijdragen aan een duurzamere toekomst én tegelijkertijd voldoen aan de nieuwe rapportageverplichtingen?

Ontvang ons informatieve e-book, “Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers,” en ontdek alles wat je moet weten.

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Read more

CO2 uitstoot auto berekenen? Zo doe je dat!

Koolstofdioxide, ook wel bekend als CO2, vormt wereldwijd een groeiend probleem. En als gevolg van menselijke activiteit is de CO2-uitstoot de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Dit heeft geleid tot ernstige gevolgen, zoals het versterkte broeikaseffect, opwarming van de aarde en klimaatverandering. Maar het verminderen van de CO2-uitstoot is dan ook van groot belang. Daarom worden in Nederland diverse maatregelen genomen om deze uitstoot te reduceren, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de CO2-uitstoot van auto’s en motorrijtuigen.

CO2-uitstoot en de impact op het milieu

CO2-uitstoot heeft aanzienlijke negatieve effecten op het milieu die niet te negeren zijn. Het draagt bij aan klimaatverandering, wat resulteert in extreme weersomstandigheden zoals hittegolven, overstromingen en droogte. Bovendien draagt CO2-uitstoot bij aan de verzuring van oceanen, waardoor de delicate mariene ecosystemen worden aangetast.

Maar de impact beperkt zich niet alleen tot het klimaat. CO2-uitstoot draagt bij aan luchtvervuiling, wat leidt tot gezondheidsproblemen zoals luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. Het is daarom van cruciaal belang dat we verantwoordelijkheid nemen en actie ondernemen om de CO2-uitstoot te verminderen, vooral voor bedrijven met een groot wagenpark.

Bedrijven met een groot wagenpark hebben de potentie om aanzienlijke veranderingen teweeg te brengen. Door te investeren in milieuvriendelijke voertuigen en het verminderen van brandstofverbruik door efficiënt rijgedrag kunnen zij hun CO2-uitstoot drastisch verminderen. Het is essentieel dat bedrijven hun verantwoordelijkheid erkennen en proactief maatregelen nemen om de impact van hun wagenpark op het milieu te verminderen.

CO2 uitstoot van je auto verminderen

Door als bedrijf CO2 uitstoot van hun auto’s te verminderen dragen zij vanzelfsprekend bij aan een groenere toekomst. Wil ook jij met je bedrijf ook bijdragen aan een groenere toekomst en de CO2-uitstoot van je wagenpark verminderen? Hieronder hebben we 10 eenvoudig tips in kaart gebracht die je kunt implementeren om de CO2 uitstoot te verminderen:

Door als bedrijf bovenstaande tips te volgen draagt ook jouw bedrijf bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot van je auto en/of wagenpark. 

Zo bereken je de CO2 uitstoot van auto g/km

Buiten de manier hoe je CO2 uitstoot van je eigen auto of bedrijf auto’s te verminderen, is het van groot belang om de weten hoeveel CO2 je uberhaupt uitstoot met je auto en/of wagenpark.

De CO2-uitstoot van een auto berekenen kan op een eenvoudige en handmatige manier worden gedaan met behulp van de volgende formules. Ontdek wat het brandstofverbruik van jouw auto is per 100 kilometer en vul dit in in de formule om de CO2-uitstoot van jouw auto te berekenen.

CO2 uitstoot berekenen van een benzine auto

Om de CO2-uitstoot van een benzineauto te berekenen, kunnen we de volgende formule gebruiken:

Gewicht van 1 L benzine: 750 gram

Het percentage koolstof in benzine is 87% = 652 gram

Voor de verbranding van koolstof is zuurstof nodig, 1740 gram in dit geval.

652 + 1740 = 2392 CO2 per liter benzine

Om de CO2-uitstoot per kilometer te berekenen, nemen we het brandstofverbruik in liters per 100 kilometer. Laten we aannemen dat het verbruik 5 liter per 100 kilometer is:

CO2-uitstoot per kilometer bij een verbruik van 5 op 100: 5 L x 2392 gram per L : 100 = 120 gram CO2 per kilometer

CO2 uitstoot berekenen van een diesel auto

Voor een dieselauto gebruiken we vergelijkbare berekeningen:

Gewicht van 1 L diesel: 835 gram

Het percentage koolstof in diesel is 86,2% = 720 gram

Voor de verbranding van koolstof is zuurstof nodig, 1920 gram in dit geval.

720 + 1920 = 2640 CO2 per liter diesel

Bij een brandstofverbruik van 5 liter per 100 kilometer:

CO2-uitstoot per kilometer bij een verbruik van 5 op 100: 5 L x 2640 gram per L : 100 = 132 gram CO2 per kilometer

CO2 uitstoot berekenen van LPG

Voor LPG gelden vergelijkbare berekeningen:

Gewicht van 1 L LPG: 550 gram

Het percentage koolstof in LPG is 82,5% = 454 gram

Voor de verbranding van koolstof is zuurstof nodig, 1211 gram in dit geval.

454 + 1211 = 1665 CO2 per liter LPG

Bij een brandstofverbruik van 5 liter per 100 kilometer:

CO2-uitstoot per kilometer bij een verbruik van 5 op 100: 5 L x 1665 gram per L : 100 = 83 gram CO2 per kilometer

Door de CO2-uitstoot van verschillende brandstoftypes te berekenen, krijgen bedrijven inzicht in de impact van hun wagenpark op het milieu. Dit inzicht is van cruciaal belang bij het nemen van maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Om dit écht goed te kunnen doen zouden we adviseren om dit niet handmatig te doen, maar data-gedreven.

Carbon footprint en CO2-voetafdruk verminderen door CO2-uitstoot te meten

Maak kennis met InputDriven. Een krachtig platform dat data-gedreven de CO2-uitstoot van bedrijven kan meten zodat zij hier vervolgens op kunnen sturen. Met ons platform kunnen organisaties een significante impact maken op het verminderen van hun ecologische voetafdruk.

Het platform van InputDriven biedt verschillende functies en mogelijkheden. Het stelt bedrijven in staat om in real-time de prestaties van hun voertuigen te monitoren, waardoor ze inzicht krijgen in het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Gedetailleerde rapporten geven een overzicht van de emissiegegevens, zodat bedrijven hun voortgang kunnen volgen en hier gericht op kunnen sturen.

Door de gebruiksvriendelijke interface kan het worden aangepast aan de specifieke behoeften van ieder bedrijf. Hierdoor stel het bedrijven in staat om CO2-reductiedoelen te stellen en strategieën te implementeren om de uitstoot te verminderen. 

Met InputDriven kunnen bedrijven proactief werken aan het verminderen van hun CO2-uitstoot en bijdragen aan een duurzame toekomst. Meer weten? Bekijk dan eens deze video. 

Veel gestelde vragen over CO2 uitstoot van auto’s

Hoe kun je CO2-uitstoot berekenen?

De CO2-uitstoot van een auto kan worden berekend door het brandstofverbruik per kilometer te vermenigvuldigen met de CO2-uitstoot per liter brandstof. 

Hoeveel CO2-uitstoot per km auto?

De CO2-uitstoot per kilometer van een auto varieert afhankelijk van het brandstofverbruik en het type brandstof dat wordt gebruikt. In Nederland is de CO2-emissie per auto gemiddeld 82,3 gram CO2 per kilometer.

Hoeveel kg CO2 per liter benzine?

Bij verbranding van benzine komt ongeveer 2,3 kg CO2 vrij per liter brandstof. Dit kan variëren afhankelijk van de samenstelling van de benzine. 

E-book Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers

Wil jij als werkgever weten hoe je kunt bijdragen aan een duurzamere toekomst én tegelijkertijd voldoen aan de nieuwe rapportageverplichtingen?

Ontvang ons informatieve e-book, “Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers,” en ontdek alles wat je moet weten.

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Read more

De Impact van CSRD op MKB Ondernemers

Het is geen geheim dat de komst van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) een grote impact zal hebben op het MKB. Ondernemers zullen worden geconfronteerd met nieuwe regelgeving en verplichtingen die zij moeten naleven om te voldoen aan de duurzaamheidsnormen die door de EU zijn vastgesteld. Maar wat houdt CSRD precies in en hoe kan InputDriven wagenparkbeheerders helpen om aan deze eisen te voldoen?

Wat houdt CSRD in?

De CSRD is een richtlijn die tot doel heeft om ondernemingen bewust te maken van hun ecologische, sociale en governance (ESG) prestaties. Dit betekent dat bedrijven niet alleen financiële resultaten moeten rapporteren, maar ook niet-financiële informatie zoals hun impact op het milieu, arbeidsomstandigheden en ethische aspecten van hun activiteiten.

Met de implementatie van CSRD zal het MKB niet langer kunnen volstaan met alleen traditionele financiële verslaglegging. In plaats daarvan zullen zij gedetailleerde rapportages moeten verstrekken over ESG-indicatoren, zoals hun CO2-uitstoot, diversiteit in personeelsbestand en maatschappelijke betrokkenheid.

Uitdagingen voor het MKB

Voor veel MKB-ondernemers kan de introductie van CSRD als een uitdaging worden gezien. Het vergt niet alleen extra tijd en middelen om aan de nieuwe rapportagevereisten te voldoen, maar ook de nodige kennis en expertise op het gebied van duurzaamheidsmeting en -rapportage.

Daarnaast kan het voor sommige MKB-bedrijven moeilijk zijn om relevante gegevens te verzamelen en te rapporteren, omdat zij mogelijk niet over gespecialiseerde systemen of processen beschikken. Dit kan leiden tot extra kosten en inspanningen om de benodigde gegevens in kaart te brengen en te verwerken.

Kansen voor het MKB

Ondanks de uitdagingen biedt CSRD ook kansen voor het MKB. Door transparanter te zijn over hun ESG-prestaties kunnen bedrijven zich onderscheiden van hun concurrentie en zich positioneren als duurzame en verantwoordelijke ondernemingen.

Dit is waar InputDriven in beeld komt. Wij begrijpen dat wagenparkbeheerders een cruciale rol spelen in het verminderen van de ecologische impact van een bedrijf. Ons dashboard biedt wagenparkbeheerders de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het reductiepotentieel van hun voertuigen. Dit omvat het monitoren van factoren zoals brandstofverbruik, rijgedrag en onderhoudsbehoeften.

Door gebruik te maken van ons platform kunnen MKB-ondernemingen niet alleen voldoen aan de CSRD-richtlijnen met betrekking tot hun wagenpark, maar ook proactief stappen ondernemen om de CO2-uitstoot te verminderen. Ons systeem voorziet hen van de benodigde gegevens en inzichten om duurzame beslissingen te nemen en de ESG-indicatoren te verbeteren die nu zo belangrijk zijn in de zakelijke wereld.

Conclusie

De impact van CSRD op MKB-ondernemers zal niet te onderschatten zijn. Hoewel het voldoen aan de nieuwe rapportagevereisten uitdagingen met zich meebrengt, biedt het ook kansen voor groei en verbetering. Door transparantie en betrokkenheid te tonen op het gebied van duurzaamheid, kunnen MKB-ondernemingen zich onderscheiden en een concurrentievoordeel behalen.

Het is van cruciaal belang voor MKB-ondernemers om bewust te zijn van de veranderingen die de CSRD met zich meebrengt en nu al stappen te ondernemen om zich voor te bereiden. Door de juiste kennis, middelen en processen te ontwikkelen, kunnen zij succesvol voldoen aan de nieuwe regels en hun bedrijf toekomstbestendig maken in een steeds duurzamere wereld, met InputDriven als waardevolle partner in dit proces.

Volg ons ook op LinkedIn voor meer inspiratie!

E-book Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers

Wil jij als werkgever weten hoe je kunt bijdragen aan een duurzamere toekomst én tegelijkertijd voldoen aan de nieuwe rapportageverplichtingen?

Ontvang ons informatieve e-book, “Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers,” en ontdek alles wat je moet weten.

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Read more

CO2 uitstoot vrachtwagen per kilometer reduceren – Duurzame oplossingen voor milieubewust transport

Het is algemeen bekend dat de CO2-uitstoot in Nederland over de komende jaren verder omlaag moet. In 2030 staat het maximale CO2-uitstootniveau vastgesteld op 116 megaton. Hierin spelen (transport)bedrijven een grote rol, en is het van essentieel belang dat je als bedrijf maatregelen gaat treffen om de uitstoot te inventariseren én verminderen.

Er zijn diverse, effectieve manieren om de CO2-uitstoot van vrachtwagens te meten, berekenen en verminderen. Ontdek hoe u uw transportactiviteiten kunt optimaliseren door middel van datagedreven inzichten, het bundelen van transport en de overgang naar emissieloze vrachtwagens. In dit artikel delen we praktische tips en inzichten, zodat u uw CO2-uitstoot kunt verlagen en uw bijdrage aan een groenere toekomst kunt vergroten.

CO2 uitstoot berekenen vrachtwagen per km

Het berekenen van de CO2-uitstoot van een vrachtwagen is van groot belang om inzicht te krijgen in de milieueffecten van het transport. Door de uitstoot te meten, kunnen gerichte maatregelen worden genomen om deze te verminderen en een duurzamer transportbeleid te ontwikkelen.

Bij het berekenen van de CO2-uitstoot van een vrachtwagen moeten verschillende factoren in overweging worden genomen: 

Door deze relevante factoren te kwantificeren en te combineren, kunnen transportbedrijven en vlootbeheerders een nauwkeurige berekening maken van de CO2-uitstoot van hun vrachtwagens. Dit biedt waardevolle inzichten om doelgerichte maatregelen te nemen en de impact op het milieu te verminderen.

Een voorbeeld van een berekening voor het bepalen van de CO2-uitstoot van een vrachtwagen is als volgt:

Stel dat een vrachtwagen een brandstofverbruik heeft van 30 liter diesel per 100 kilometer en de CO2-uitstoot per liter diesel is 2,6 kg.

Brandstofverbruik per kilometer = 30 liter / 100 km = 0,3 liter/km

CO2-uitstoot per liter brandstof = 2,6 kg

CO2-uitstoot per kilometer = 0,3 liter/km * 2,6 kg/liter = 0,78 kg/km

Dit betekent dat de vrachtwagen een CO2-uitstoot heeft van 0,78 kg per kilometer.

Het is belangrijk om de specifieke waarden van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot per liter brandstof van de vrachtwagen te gebruiken om een nauwkeurige berekening te maken.

Manieren om CO2 uitstoot van vrachtwagen te reduceren

Begin met het delen van Data

Het delen van CO2-uitstootgegevens is essentieel in de strijd tegen klimaatverandering. Door deze gegevens te delen, kunnen bedrijven transparantie bevorderen en samenwerken met andere belanghebbenden om collectieve actie te ondernemen. Het delen van gegevens stimuleert verantwoordelijkheid en stimuleert innovatie op het gebied van CO2-reductie.

Data-gedreven actie ondernemen

Het gebruik van data stelt bedrijven in staat om gerichte acties te ondernemen om CO2-uitstoot te verminderen. Door gegevens te analyseren, kunnen optimalisatiemogelijkheden worden geïdentificeerd, zoals het verbeteren van rijgedrag, het optimaliseren van routes en het efficiënter plannen van transport. Data-gedreven beslissingen dragen bij aan effectieve CO2-reductie.

Combineer transport

Het bundelen van vracht en het optimaliseren van routes biedt aanzienlijke voordelen voor CO2-reductie. Door samen te werken met andere bedrijven en logistieke partners kunnen vrachtwagens efficiënter worden ingezet en kunnen lege ritten worden verminderd. Samenwerkingsverbanden en logistieke optimalisatie dragen bij aan lagere CO2-uitstoot en kostenbesparingen.

Een emissieloos wagenpark met EV

Het overstappen naar elektrische vrachtwagens biedt een duurzame oplossing voor CO2-reductie. Elektrische voertuigen stoten geen schadelijke emissies uit en verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Naast het verminderen van de CO2-uitstoot, bieden elektrische vrachtwagens voordelen zoals lagere operationele kosten en minder geluidsoverlast. Het implementeren van een emissieloos wagenpark draagt bij aan een groenere en duurzamere toekomst van het transport.

CO2 uitstoot vrachtwagen meten = weten

Het meten van de CO2-uitstoot van vrachtwagens is van cruciaal belang in de strijd tegen klimaatverandering. Door nauwkeurige metingen te verrichten, krijgen bedrijven inzicht in hun emissieniveaus en kunnen ze gerichte maatregelen nemen om de uitstoot te verminderen. Het hebben van betrouwbare meetgegevens biedt talloze voordelen. Het stelt bedrijven in staat om de impact van hun wagenpark op het milieu te kwantificeren, de efficiëntie van hun voertuigen te beoordelen en te voldoen aan wettelijke vereisten en duurzaamheidsdoelstellingen. Bovendien bieden meetgegevens de mogelijkheid om de voortgang in CO2-reductie te volgen en te communiceren naar belanghebbenden.

CO2 uitstoot uw vrachtwagens verminderen met InputDriven

Het platform van InputDriven helpt bij het accuraat meten en in kaart brengen van de CO2-uitstoot van uw vrachtwagens. Met ons innovatieve platform kunt u actief stappen ondernemen om de uitstoot te verminderen en transportactiviteiten te verduurzamen.

InputDriven biedt real-time inzicht in de prestaties van uw voertuigen, zodat u mogelijke verduurzaamheidskansen kunt identificeren en implementeren. Door te sturen op data kunt u uw bedrijf leiden naar een duurzamere toekomst. Meer weten? Bekijk dan de video over hoe ons platform werkt.

Veel gestelde vragen

Hoe bereken je de CO2 uitstoot vrachtwagen?

Om de CO2-uitstoot van een vrachtwagen te berekenen, vermenigvuldig je het brandstofverbruik per kilometer met de CO2-uitstoot per liter brandstof.

Hoe kan je CO2 uitstoot van vrachtwagens verminderen?

Er zijn verschillende manieren om de CO2-uitstoot van vrachtwagens te verminderen, zoals het delen van data, data-gedreven actie ondernemen, het combineren van transport en overstappen naar emissieloze voertuigen.

Wat stoot een diesel vrachtwagen uit?

Een diesel vrachtwagen stoot bij verbranding verschillende verontreinigende stoffen uit, waaronder CO2, stikstofoxiden (NOx) en fijnstof. De exacte hoeveelheid CO2-uitstoot is afhankelijk van factoren zoals het brandstofverbruik en de efficiëntie van de motor. Het verminderen van de CO2-uitstoot van diesel vrachtwagens is essentieel om de impact op het milieu te verminderen.

E-book Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers

Wil jij als werkgever weten hoe je kunt bijdragen aan een duurzamere toekomst én tegelijkertijd voldoen aan de nieuwe rapportageverplichtingen?

Ontvang ons informatieve e-book, “Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers,” en ontdek alles wat je moet weten.

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Read more

Meten en rapporteren voor MKB: Wat is CSRD?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe EU-regelgeving die vanaf 2024 van kracht zal zijn, gericht op het vergroten van de transparantie van bedrijven en het meten en rapporteren van hun bijdrage aan duurzaamheid. Hoewel de CSRD zich in eerste instantie richt op grote bedrijven, kan deze regelgeving ook gevolgen hebben voor mkb-ondernemers die zaken doen met grotere bedrijven. In dit artikel bespreken we wat de CSRD inhoudt en hoe mkb-ondernemers zich kunnen voorbereiden op de mogelijke impact ervan.

Wat is CSRD?

Definitie en doel

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe EU-regelgeving die vanaf 2024 van kracht zal zijn. Het doel van deze wetgeving is om de transparantie van bedrijven te vergroten en hun bijdrage aan duurzaamheid te meten en te rapporteren. Door bedrijven te verplichten om gedetailleerde informatie over hun duurzaamheidsinspanningen te delen, hoopt de EU duurzaamheidspraktijken te verbeteren en beter te integreren in de bedrijfsvoering.

EU-regulering en implementatieprocedure

De CSRD zal in eerste instantie alleen van toepassing zijn op grote bedrijven met meer dan 250 werknemers en een omzet van meer dan € 40 miljoen. De regelgeving treedt in 2024 in werking, met de verwachting dat andere bedrijven, inclusief kleine en middelgrote ondernemingen (MKB), later mogelijk ook onder de regelgeving zullen vallen. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen.

Vanaf 2024 worden grote bedrijven verplicht om gedetailleerde rapportages over hun duurzaamheidsprestaties openbaar te maken. De eerste rapportageperiode zal betrekking hebben op het boekjaar 2023. Hoewel MKB’ers in eerste instantie niet direct onder de CSRD vallen, kunnen er indirecte eisen ontstaan door grotere bedrijfspartners die desgevraagd duurzaamheidsprestaties van hun kleinere leveranciers willen weten om te voldoen aan hun eigen rapportageverplichtingen. Het is daarom raadzaam om vroegtijdig te beginnen met het verzamelen van relevante gegevens.

Op wie heeft CSRD invloed?

Grote bedrijven en hun rapportageverplichtingen

De CSRD is in eerste instantie van toepassing op grote bedrijven met meer dan 250 werknemers en een omzet van meer dan € 40 miljoen. Deze bedrijven moeten uitgebreide rapportages opstellen die hun duurzaamheidsinitiatieven en -prestaties gedetailleerd weergeven. De nadruk ligt hier op transparantie en het meten van de impact op zowel milieu als maatschappij, wat van cruciaal belang is voor het bevorderen van duurzaamheid op grote schaal.

Kleine en middelgrote bedrijven (MKB) en hun mogelijke betrokkenheid

Hoewel de CSRD niet direct van toepassing is op kleine en middelgrote bedrijven, kunnen zij indirect betrokken raken als zij zaken doen met grotere bedrijven. Deze grote bedrijven kunnen van hun kleinere partners vragen om informatie over hun duurzaamheidsprestaties om aan hun eigen rapportageverplichtingen te voldoen. Hierdoor kunnen MKB’s druk voelen om hun duurzaamheidsgegevens te monitoren en vast te leggen.

Voor MKB’s betekent dit dat ze zich moeten voorbereiden op mogelijke verzoeken om informatie over hun duurzaamheidspraktijken. Het bijhouden van gegevens, zoals de CO2-uitstoot van het wagenpark, kan een goede start zijn. Door inzicht te krijgen in hun duurzaamheidsprestaties, kunnen MKB’s niet alleen voldoen aan de informatiebehoefte van grotere bedrijven, maar zichzelf ook profileren als milieubewuste partners. Dit kan hun concurrentiepositie versterken en hen voorbereiden op mogelijke toekomstige regelgeving.

Waarom is het belangrijk voor MKB’s om zich bezig te houden met CSRD?

Potentiële verzoeken om informatie van grotere bedrijven

Als kleine ondernemer kun je mogelijk geconfronteerd worden met verzoeken om informatie van grotere bedrijven waarmee je zaken doet. Deze bedrijven moeten voldoen aan hun eigen CSRD-rapportageverplichtingen en kunnen jouw duurzaamheidsprestaties nodig hebben voor hun rapportages. Door gegevens over je eigen duurzaamheidsprestaties te verzamelen en rapporteren, ben je voorbereid op dergelijke verzoeken en kun je jezelf onderscheiden van concurrenten.

Voordelen van het meten en rapporteren van duurzaamheidsprestaties

Het meten en rapporteren van je duurzaamheidsprestaties biedt talloze voordelen. Het kan je helpen om de impact van je activiteiten op het milieu beter te begrijpen en gebieden te identificeren waar je verbeteringen kunt aanbrengen. Bovendien kun je hiermee voldoen aan de informatiebehoefte van klanten, partners en andere belanghebbenden, wat kan leiden tot sterkere zakelijke relaties en nieuwe kansen.

Door je duurzaamheidsprestaties te meten en te rapporteren, krijg je beter inzicht in je bedrijfsprocessen en kun je potentiële inefficiënties identificeren. Dit kan leiden tot kostenbesparingen op de lange termijn door bijvoorbeeld het optimaliseren van je energieverbruik of het reduceren van afval. Daarnaast kun je met deze gegevens aantonen dat je serieus bezig bent met duurzaamheid, wat je reputatie kan verbeteren en je bedrijf aantrekkelijker kan maken voor milieubewuste klanten en investeerders.

Meten en rapporteren van duurzaamheidsprestaties

Het belang van het verzamelen van data over duurzaamheidskenmerken

Het verzamelen van data over duurzaamheidskenmerken is essentieel om inzicht te krijgen in de impact van je bedrijfsactiviteiten op het milieu en de maatschappij. Door deze gegevens bij te houden, kun je gerichte verbeteringen doorvoeren en je duurzaamheidsstrategie optimaliseren. Bovendien helpt het om te voldoen aan de informatiebehoefte van klanten, partners en overheidsinstanties en maakt het je bedrijf toekomstbestendig.

Tips voor het verzamelen en analyseren van data

Het regelmatig en nauwkeurig verzamelen en analyseren van data over je duurzaamheidsprestaties kan overweldigend lijken, maar het is essentieel. Hier zijn enkele tips:

Met behulp van deze methoden krijg je een gedetailleerd en nauwkeurig beeld van je uitstoot en kun je gerichte acties ondernemen om deze te verminderen.

Focus on vervoersgerelateerde uitstoot

Waarom vervoersuitstoot belangrijk is

Verkeersgerelateerde emissies vormen een significante bron van de koolstofvoetafdruk van een bedrijf. Of het nu gaat om zakelijke kilometers of woon-werkverkeer, de uitstoot wordt toegeschreven aan het bedrijf zelf. Door de CO2-uitstoot van je wagenpark te monitoren en te reduceren, kun je niet alleen voldoen aan de duurzaamheidsvereisten van grotere bedrijven maar ook je eigen milieu-impact verminderen.

Methoden voor het volgen en verminderen van de CO2-uitstoot van bedrijfsvoertuigen

Er zijn verschillende manieren om de CO2-uitstoot van je wagenpark te registreren en te verminderen. Dit kan variëren van het bijhouden van brandstofverbruik en emissies, het gebruik van telematica-systemen tot het inzetten van fleetmanagementsoftware. Ongeacht de gekozen methode is het essentieel om consistent gegevens te verzamelen en te analyseren voor een nauwkeurig beeld van de CO2-uitstoot.

Door het bijhouden van brandstofverbruik en het gebruik van telematica- en fleetmanagementsoftware, kun je een beter inzicht krijgen in de prestaties van je wagenpark. Telematica-systemen, bijvoorbeeld, monitoren rijgedrag, brandstofverbruik en emissies in realtime, terwijl fleetmanagementsoftware uitgebreide rapportages biedt. Deze aanpakken helpen je niet alleen bij het opstellen van nauwkeurige duurzaamheidsrapportages, maar ook bij het identificeren van inefficiënties en mogelijkheden voor emissiereductie. Met de hulp van gespecialiseerde platforms kun je je groene ambities waarmaken en jezelf onderscheiden als een duurzame onderneming.

Voordelen van het meten en rapporteren van duurzaamheidsprestaties

Inzicht in milieueffecten

Door duurzaamheidsprestaties te meten en te rapporteren, krijg je als ondernemer beter inzicht in de impact van je activiteiten op het milieu. Dit inzicht helpt je bij het identificeren van de grootste bronnen van uitstoot en vervuiling, zoals het brandstofverbruik van je wagenpark, en vormt de basis voor gerichte verbeteringen.

Identificatie van verbeteringsgebieden

Het meten en analyseren van je duurzaamheidsprestaties maakt het mogelijk om specifieke gebieden te identificeren waar je verbeteringen kunt aanbrengen. Dit kan variëren van het optimaliseren van het brandstofverbruik van je voertuigen tot het implementeren van energie-efficiënte maatregelen binnen je bedrijf.

Door bijvoorbeeld een telematica-systeem in je voertuigen te installeren of gebruik te maken van fleetmanagementsoftware, kun je gedetailleerde gegevens verzamelen over brandstofverbruik en rijgedrag. Met deze informatie kun je gericht ingrijpen om de CO2-uitstoot te verminderen en je duurzaamheidsprestaties te verbeteren. Het kan ook helpen bij het behalen van langetermijndoelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

Verbeterde reputatie en concurrentievermogen

Door actief je duurzaamheidsprestaties te meten en te rapporteren, kun je jezelf onderscheiden van andere kleine ondernemers. Klanten en grotere bedrijven waarderen transparantie en duurzame praktijken, wat kan leiden tot meer samenwerkingsmogelijkheden en een sterkere marktpositie.

In een tijd waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, kan een actieve benadering van duurzaamheid positief bijdragen aan de reputatie van je bedrijf. Dit kan niet alleen leiden tot een betere samenwerking met grotere bedrijven die aan de CSRD moeten voldoen, maar je ook aantrekkelijker maken voor milieubewuste consumenten en investeerders. Uiteindelijk kan dit resulteren in een verbeterd concurrentievermogen en een duurzame groei van je onderneming.

Wat is CSRD en krijg ik als ondernemer hiermee te maken?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe EU-regelgeving die vanaf 2024 van kracht gaat om de transparantie en duurzaamheidsprestaties van grote bedrijven te verbeteren. Kleine ondernemers kunnen indirect worden beïnvloed, vooral als ze zaken doen met grotere bedrijven die onder de CSRD vallen. Het is daarom verstandig om eigen duurzaamheidsprestaties te meten en te rapporteren om te voldoen aan mogelijke informatieverzoeken van grotere bedrijven en om jezelf te positioneren als een toekomstbestendige, duurzame onderneming.

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Vanaf 1 juli 2024 zijn alle organisaties met meer dan 100 medewerkers verplicht om de jaarlijkse zakelijke- en woon-werk mobiliteit te rapporteren voor de Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM).

Je verzamelt deze gegevens mogelijk via een track & trace- of declaratiesysteem. Maar misschien mis je (een deel van) de benodigde gegevens. In dat geval kun je kiezen voor een enquête om de informatie uit te vragen.

Met de online enquête software die wij speciaal voor de WPM hebben ontwikkeld, ben je verzekerd van een soepel verloop van dit proces.

Je enquête online in 3 stappen

Wij begeleiden je van voorbereiding tot resultaat.

In de voorbereiding helpen we met het bepalen van het benodigde aantal respondenten, categoriseren van respondenten, het berekenen van betrouwbaarheidspercentage en foutmarges.

We bepalen welke weken representatief zijn voor het afnemen van de enquête. Vervolgens bieden we een online enquête-ervaring voor de respondenten en zorgen we voor een controle en verwerking van alle gegevens.

Read more