Rapportage Werkgebonden Personenmobiliteit: Alles wat je moet weten!

Het verminderen van CO2-uitstoot is van cruciaal belang voor bedrijven in Nederland. Een aanzienlijk deel van deze uitstoot komt voort uit zakelijk verkeer en woon-werkverkeer. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom besloten om vanaf januari 2024 bedrijven met meer dan 100 medewerkers te verplichten om rapportage te doen over hun werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Deze maatregel is bedoeld om bedrijven te stimuleren hun CO2-uitstoot te verminderen en milieudoelstellingen te behalen.

WPM-Rapportage 2024: Voorbereidingsstappen Voor Bedrijven

Om tijdig voorbereid te zijn op de verplichte rapportage in 2024, moeten bedrijven nu actie ondernemen. Hier zijn enkele essentiële stappen die ze moeten nemen:

 1. Informeer jezelf: Lees de richtlijnen van de overheid over de rapportageverplichting.
 2. Verzamel gegevens: Leg informatie vast over zakelijke lease en/of eigen wagenpark.
 3. Neem contact op: Raadpleeg mobiliteitsdienstverleners voor benodigde gegevens.
 4. Kies een rapportagemethode: Beslis hoe je gegevens over woon-werkmobiliteit gaat rapporteren.

Een gestructureerd stappenplan zal bedrijven helpen om tijdig de benodigde gegevens te verzamelen en te voldoen aan de rapportageverplichtingen.

Wie Moet Rapporteren Over WPM? Criteria en Uitzonderingen

Bedrijven met meer dan 100 medewerkers die meer dan 20 uur per week werken, vallen onder de rapportageverplichting voor WPM. Het is belangrijk op te merken dat deze verplichting per KvK-registratie geldt. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk voor specifieke bedrijfsactiviteiten of organisaties die onder bepaalde regelgeving vallen. Het is raadzaam om te controleren of jouw organisatie in aanmerking komt voor een vrijstelling.

Je enquête online in 3 stappen

Wij begeleiden je van voorbereiding tot resultaat.

In de voorbereiding helpen we met het bepalen van het benodigde aantal respondenten, categoriseren van respondenten, het berekenen van betrouwbaarheidspercentage en foutmarges.

We bepalen welke weken representatief zijn voor het afnemen van de enquête. Vervolgens bieden we een online enquête-ervaring voor de respondenten en zorgen we voor een controle en verwerking van alle gegevens.

Tips Voor Werkgevers: Interne Organisatie en Communicatie

Om een effectieve rapportage over WPM te garanderen, is het cruciaal om interne processen en communicatie goed te organiseren. Zorg ervoor dat alle betrokken medewerkers op de hoogte zijn van de vereisten en deadlines voor de rapportage. Maak gebruik van geschikte tools en systemen voor gegevensverzameling om nauwkeurige informatie te verzamelen over zakelijke en woon-werkgerelateerde kilometers, vervoermiddelen en brandstoffen.

Conclusie: Duurzame Toekomst voor Werkgebonden Personenmobiliteit

De verplichte rapportage over werkgebonden personenmobiliteit in 2024 is een belangrijke stap naar een duurzamere toekomst. Bedrijven worden aangemoedigd om proactief bij te dragen aan het verminderen van CO2-uitstoot door hun mobiliteitsgedrag te optimaliseren. Met de juiste aanpak kunnen bedrijven niet alleen kosten verlagen, maar ook bijdragen aan een schonere en groenere omgeving.

E-book Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers

Wil jij als werkgever weten hoe je kunt bijdragen aan een duurzamere toekomst én tegelijkertijd voldoen aan de nieuwe rapportageverplichtingen?

Ontvang ons informatieve e-book, “Duurzame Mobiliteit voor Werkgevers,” en ontdek alles wat je moet weten.

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Read more

Gegevensverzameling: Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Inleiding

Het reduceren van CO2-uitstoot is van vitaal belang voor bedrijven in Nederland. Een substantieel deel van deze uitstoot komt voort uit zowel zakelijk verkeer als woon-werkverkeer. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom besloten om vanaf januari 2024 bedrijven met meer dan 100 medewerkers te verplichten om verslag uit te brengen over hun werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Dit initiatief is bedoeld om bedrijven aan te moedigen hun CO2-uitstoot te verminderen en milieu-doelstellingen te bereiken.

Wie Moet Verslag Uitbrengen Over WPM? Criteria en Uitzonderingen

Bedrijven met meer dan 100 medewerkers, werkzaam gedurende meer dan 20 uur per week, vallen onder de verplichting om WPM-verslagen te maken. Het is van belang te benadrukken dat deze verplichting geldt per KvK-registratie. Desalniettemin zijn er uitzonderingen mogelijk voor specifieke bedrijfsactiviteiten of organisaties onder bepaalde regelgeving. Het is raadzaam om te verifiëren of jouw organisatie in aanmerking komt voor vrijstelling.

Methoden voor Gegevensverzameling

 1. Gegevensverzameling via Registratiesystemen
  Deze methode omvat het gebruik van geautomatiseerde systemen door organisaties om informatie te verzamelen over het verplaatsingsgedrag van werknemers. Dit kunnen verschillende systemen zijn, zoals toegangscontrolesystemen, parkeerregistratiesystemen en elektronische betaalsystemen voor openbaar vervoer. Deze systemen registreren data over de reisbewegingen van werknemers, zoals vertrek- en aankomsttijden, gebruikte vervoermiddelen, frequentie van woon-werkverkeer, enzovoort. Deze gegevens worden automatisch gegenereerd en kunnen vervolgens worden geanalyseerd om inzicht te verkrijgen in mobiliteitspatronen en -trends binnen de organisatie.
 2. Gegevensverzameling via Jaarlijkse Enquêtes onder Werknemers
  Organisaties verspreiden periodiek vragenlijsten onder hun werknemers om informatie te verzamelen over hun reisgedrag. Deze enquêtes kunnen verschillende aspecten van woon-werkverkeer behandelen, zoals gebruikte vervoermiddelen, afgelegde afstand, eventuele hindernissen bij het reizen naar het werk, en suggesties voor verbetering. Via enquêtes kunnen organisaties gedetailleerde informatie verzamelen over de mobiliteitsvoorkeuren en -behoeften van werknemers, evenals feedback over bestaande mobiliteitsbeleidsmaatregelen. Deze gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om mobiliteitsbeleid en -programma’s aan te passen en te optimaliseren.

Belangrijke Indicatoren in de Verplichte WPM-Rapportage

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat streeft naar inzicht in verschillende kernindicatoren bij de verplichte rapportage in 2024, waaronder:

Nauwkeurige verzameling en analyse van deze gegevens zijn essentieel voor het bepalen van de CO2-uitstoot van werkgebonden personenmobiliteit.

De verplichte rapportage over werkgebonden personenmobiliteit in 2024 is een cruciale stap naar een duurzamere toekomst. Bedrijven worden aangespoord om actief bij te dragen aan het verminderen van CO2-uitstoot door hun mobiliteitsgedrag te optimaliseren. Met de juiste aanpak kunnen bedrijven niet alleen kosten verlagen, maar ook bijdragen aan een schonere en groenere omgeving.

Je enquête online in 3 stappen

Wij begeleiden je van voorbereiding tot resultaat.

In de voorbereiding helpen we met het bepalen van het benodigde aantal respondenten, categoriseren van respondenten, het berekenen van betrouwbaarheidspercentage en foutmarges.

We bepalen welke weken representatief zijn voor het afnemen van de enquête. Vervolgens bieden we een online enquête-ervaring voor de respondenten en zorgen we voor een controle en verwerking van alle gegevens.

Read more

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Een Gids voor Succesvolle Implementatie

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), ook bekend als Corporate Social Responsibility (CSR) of duurzaam ondernemen, is een benadering binnen het bedrijfsleven die de laatste jaren aanzienlijk aan populariteit heeft gewonnen. Volgens het CBS houden al 8 van de 10 Nederlandse bedrijven zich bezig met duurzaamheid, en maar liefst 88 van de 100 grootste Nederlandse bedrijven hebben in 2020 een duurzaamheidsverslag gepubliceerd.

De Definitie van MVO

Maar wat houdt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen precies in? In de kern is het een aanpak waarbij bedrijven niet alleen streven naar maximale winst, maar ook rekening houden met de impact van hun activiteiten op sociale, ecologische en ethische aspecten.

Aspecten van MVO

MVO omvat verschillende belangrijke aspecten, waaronder:

 1. Minimaliseren en compenseren van milieuschade
 2. Bevorderen van duurzame praktijken
 3. Creëren van werkgelegenheid en goede arbeidsomstandigheden
 4. Garanderen van ethische praktijken en transparante communicatie
 5. Actief betrekken van externe belanghebbenden bij besluitvorming

Het doel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is om een balans te vinden tussen economische, sociale en milieudoelen, waarbij langetermijnwaardecreatie voor zowel het bedrijf als de samenleving centraal staat.

Waarom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Er zijn diverse redenen waarom bedrijven kiezen voor MVO:

 1. Het versterken van de reputatie van het bedrijf
 2. Het vergroten van klantenbinding
 3. Het voldoen aan wet- en regelgeving
 4. Het verhogen van werknemerstevredenheid
 5. Het realiseren van efficiëntie en kostenbesparing
 6. Het stimuleren van innovatie
 7. Het verkrijgen van toegang tot financiering
 8. Het beheren van risico’s

Al met al wint MVO steeds meer aan erkenning als een onlosmakelijk onderdeel van succesvol zakendoen, waarbij zowel economische belangen als sociale en milieuaspecten worden nagestreefd.

Voorbeelden van Duurzame Ondernemers

Enkele voorbeelden van bedrijven die zich succesvol richten op duurzaamheid zijn:

 1. Unilever, dat kostenbesparingen, een sterke merkreputatie en groei in marktaandeel heeft bereikt door zich te richten op duurzaamheid.
 2. Tesla, dat profiteert van de groeiende vraag naar milieuvriendelijke vervoersoplossingen.
 3. B Corp-gecertificeerde bedrijven zoals Ben & Jerry’s, die aantonen dat een focus op sociale en ecologische verantwoordelijkheid zowel goed is voor de wereld als voor bedrijfsgroei.

Hoe Implementeer je Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Om MVO succesvol te implementeren, is het belangrijk om:

 1. Duidelijke doelen en visie te definiëren en deze helder te communiceren naar medewerkers en belanghebbenden.
 2. Te investeren in de ontwikkeling van het team om een positieve bedrijfscultuur te bevorderen.
 3. Bij elke actie te overwegen of het waarde biedt aan stakeholders en actief hun behoeften te achterhalen.
 4. Actief te zoeken naar manieren om verspilling te verminderen en CO2-uitstoot te compenseren.

Conclusie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niet alleen een morele verplichting, maar ook een pad naar zakelijk succes. Moderne bedrijven streven naar een balans tussen economische, sociale en milieudoelen, wat leidt tot een positieve reputatie, klantenbinding, werknemerstevredenheid, kostenbesparing en toegang tot financiering.

Read more